Publication detail

Simulace provozu konečného řešení napájecího systému membránové elektrolýzy FORTISCHEM a.s., Nováky, SK, pro ověření návrhu a korekci kompenzačně-filtrační jednotky

DRÁPELA, J. KOPIČKA, M.

Original Title

Simulace provozu konečného řešení napájecího systému membránové elektrolýzy FORTISCHEM a.s., Nováky, SK, pro ověření návrhu a korekci kompenzačně-filtrační jednotky

Czech Title

Simulace provozu konečného řešení napájecího systému membránové elektrolýzy FORTISCHEM a.s., Nováky, SK, pro ověření návrhu a korekci kompenzačně-filtrační jednotky

Language

cs

Original Abstract

Navazuje na „Analýza síťových poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy FORTISCHEM a.s., Nováky, SK, pro návrh kompenzačně-filtrační jednotky, v1, 26.9.2016“. Pro ověření byl použit shodný, ale aktualizovaný model, pozměněný v souladu prováděcím projektem napájecího systému, kdy byl vytvořen především nový model spec. usm. transformátoru. Na novém modelu systému byla ověřena vhodnost stávajícího návrhu KFZ při aktualizovaných parametrech napájecího systému v rozsahu odpovídajícím výchozí analýze. Vyvinutý a použitý dynamický model systému napájení elektrolýzy (včetně) je sám o sobě unikátní. Předmětem vztahu jsou pouze výsledky návrhů řešení a výsledky, samotný model a další jsou nadále ve vlastnictví zhotovitele.

Czech abstract

Navazuje na „Analýza síťových poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy FORTISCHEM a.s., Nováky, SK, pro návrh kompenzačně-filtrační jednotky, v1, 26.9.2016“. Pro ověření byl použit shodný, ale aktualizovaný model, pozměněný v souladu prováděcím projektem napájecího systému, kdy byl vytvořen především nový model spec. usm. transformátoru. Na novém modelu systému byla ověřena vhodnost stávajícího návrhu KFZ při aktualizovaných parametrech napájecího systému v rozsahu odpovídajícím výchozí analýze. Vyvinutý a použitý dynamický model systému napájení elektrolýzy (včetně) je sám o sobě unikátní. Předmětem vztahu jsou pouze výsledky návrhů řešení a výsledky, samotný model a další jsou nadále ve vlastnictví zhotovitele.

Documents

BibTex


@misc{BUT140637,
 author="Jiří {Drápela} and Marek {Kopička}",
 title="Simulace provozu konečného řešení napájecího systému membránové elektrolýzy FORTISCHEM a.s., Nováky, SK, pro ověření návrhu a korekci kompenzačně-filtrační jednotky",
 annote="Navazuje na „Analýza síťových poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy FORTISCHEM a.s., Nováky, SK, pro návrh kompenzačně-filtrační jednotky, v1, 26.9.2016“. Pro ověření byl použit shodný, ale aktualizovaný model, pozměněný v souladu prováděcím projektem napájecího systému, kdy byl vytvořen především nový model spec. usm. transformátoru. Na novém modelu systému byla ověřena vhodnost stávajícího návrhu KFZ při aktualizovaných parametrech napájecího systému v rozsahu odpovídajícím výchozí analýze. Vyvinutý a použitý dynamický model systému napájení elektrolýzy (včetně) je sám o sobě unikátní. Předmětem vztahu jsou pouze výsledky návrhů řešení a výsledky, samotný model a další jsou nadále ve vlastnictví zhotovitele.",
 address="CVVOZE, FEKT, VUT v Brně",
 chapter="140637",
 howpublished="print",
 institution="CVVOZE, FEKT, VUT v Brně",
 year="2017",
 month="june",
 pages="1--20",
 publisher="CVVOZE, FEKT, VUT v Brně"
}