Publication detail

Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů tvrdého dřeva pro konstrukční účely

Original Title

Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů tvrdého dřeva pro konstrukční účely

Czech Title

Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů tvrdého dřeva pro konstrukční účely

Language

cs

Original Abstract

Listnaté dřeviny jsou lokálním zdrojem budoucnosti. Největší porostní plochu budou z litnatých dřeviny zaujímat zejména buk, dub, habr a javor. Pro hodnocení nejvhodnější dřeviny pro použití v konstrukcích staveb byla použita vícekriteriální analýza, a to metoda PROMETHEE. Bylo zvoleno sedm kritérií hodnocení, jež zahrnuje kromě porostní plochy i fyzikální a mechanické vlastnosti jednotlivých dřevin.

Czech abstract

Listnaté dřeviny jsou lokálním zdrojem budoucnosti. Největší porostní plochu budou z litnatých dřeviny zaujímat zejména buk, dub, habr a javor. Pro hodnocení nejvhodnější dřeviny pro použití v konstrukcích staveb byla použita vícekriteriální analýza, a to metoda PROMETHEE. Bylo zvoleno sedm kritérií hodnocení, jež zahrnuje kromě porostní plochy i fyzikální a mechanické vlastnosti jednotlivých dřevin.

BibTex


@inproceedings{BUT138794,
 author="Eva {Šuhajdová} and Miloslav {Novotný} and Jan {Pěnčík} and Karel {Šuhajda}",
 title="Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů tvrdého dřeva pro konstrukční účely",
 annote="Listnaté dřeviny jsou lokálním zdrojem budoucnosti. Největší porostní plochu budou z litnatých dřeviny zaujímat zejména buk, dub, habr a javor. Pro hodnocení nejvhodnější dřeviny pro použití v konstrukcích staveb byla použita vícekriteriální analýza, a to metoda PROMETHEE. Bylo zvoleno sedm kritérií hodnocení, jež zahrnuje kromě porostní plochy i fyzikální a mechanické vlastnosti jednotlivých dřevin.",
 address="Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně",
 booktitle="DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí",
 chapter="138794",
 howpublished="print",
 institution="Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně",
 year="2017",
 month="april",
 pages="131--139",
 publisher="Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně",
 type="conference paper"
}