Publication detail

Pojmy cena a hodnota v právních předpisech a při oceňování majetku

KLEDUS, R.

Original Title

Pojmy cena a hodnota v právních předpisech a při oceňování majetku

Czech Title

Pojmy cena a hodnota v právních předpisech a při oceňování majetku

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá analýzou problému, který vznikl v podmínkách České republiky po roce 1989, kdy se ČR začala začleňovat do struktur Evropské unie a širšího evropského a světového prostoru. V souvislosti se stále širším využíváním doporučení Mezinárodních oceňovacích standardů se i v ČR klade důraz na rozlišování pojmů cena a hodnota při oceňování. Oproti tomu právní předpisy ČR stále pracují s pojmy, které takové rozlišení nepoužívají. Pro znalce tak vzniká nestandardní situace. Pojmová neujasněnost může vést k nesprávné interpretaci výsledků oceňování. Nevhodné využití výsledků může ovlivnit správnost rozhodnutí orgánů veřejné moci, příp. právní jednání fyzických a právnických osob. Článek se zabývá srovnávací analýzou pojmů cena a hodnota v právních předpisech ČR a v mezinárodních oceňovacích standardech. Vysvětluje významové odlišnosti, které jsou důležité pro správné chápání výsledků oceňování, a navrhuje řešení pojmového ujasnění v dané oblasti.

Czech abstract

Článek se zabývá analýzou problému, který vznikl v podmínkách České republiky po roce 1989, kdy se ČR začala začleňovat do struktur Evropské unie a širšího evropského a světového prostoru. V souvislosti se stále širším využíváním doporučení Mezinárodních oceňovacích standardů se i v ČR klade důraz na rozlišování pojmů cena a hodnota při oceňování. Oproti tomu právní předpisy ČR stále pracují s pojmy, které takové rozlišení nepoužívají. Pro znalce tak vzniká nestandardní situace. Pojmová neujasněnost může vést k nesprávné interpretaci výsledků oceňování. Nevhodné využití výsledků může ovlivnit správnost rozhodnutí orgánů veřejné moci, příp. právní jednání fyzických a právnických osob. Článek se zabývá srovnávací analýzou pojmů cena a hodnota v právních předpisech ČR a v mezinárodních oceňovacích standardech. Vysvětluje významové odlišnosti, které jsou důležité pro správné chápání výsledků oceňování, a navrhuje řešení pojmového ujasnění v dané oblasti.

Full text in the Digital Library

Documents

BibTex


@article{BUT136380,
 author="Robert {Kledus}",
 title="Pojmy cena a hodnota v právních předpisech a při oceňování majetku",
 annote="Článek se zabývá analýzou problému, který vznikl v podmínkách České republiky po roce 1989, kdy se ČR začala začleňovat do struktur Evropské unie a širšího evropského a světového prostoru. V souvislosti se stále širším využíváním doporučení Mezinárodních oceňovacích standardů se i v ČR klade důraz na rozlišování pojmů cena a hodnota při oceňování. Oproti tomu právní předpisy ČR stále pracují s pojmy, které takové rozlišení nepoužívají. Pro znalce tak vzniká nestandardní situace. Pojmová neujasněnost může vést k nesprávné interpretaci výsledků oceňování. Nevhodné využití výsledků může ovlivnit správnost rozhodnutí orgánů veřejné moci, příp. právní jednání fyzických a právnických osob. Článek se zabývá srovnávací analýzou pojmů cena a hodnota v právních předpisech ČR a v mezinárodních oceňovacích standardech. Vysvětluje významové odlišnosti, které jsou důležité pro správné chápání výsledků oceňování, a navrhuje řešení pojmového ujasnění v dané oblasti.",
 address="AKADEMIE STING, o. p. s., vysoká škola v Brně",
 chapter="136380",
 howpublished="online",
 institution="AKADEMIE STING, o. p. s., vysoká škola v Brně",
 number="4",
 volume="1",
 year="2016",
 month="december",
 pages="103--117",
 publisher="AKADEMIE STING, o. p. s., vysoká škola v Brně",
 type="journal article - other"
}