Publication detail

Automatic DC Motor Stop Detection

ARM, J.

Original Title

Automatic DC Motor Stop Detection

Czech Title

Automatické zastavení DC motoru

English Title

Automatic DC Motor Stop Detection

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In this article, the automatic motor stop because of a mechanical obstacle or the end limit is described and implemented. Theory about the motor current parameters evaluation and the motor current measurements is presented. As case-study, the created air-conditioning using ATmega8 and MC33887 is described where the motor stop is implemented and tested. A new algorithm that detects the motion state automatically according to the motor current measurement with no need of the motor parameters is proposed and tested.

Czech abstract

V tomto článku je prezentována zlepšená technika automatického zastavení DC motoru při nárazu na překážku. Je zde rozebrána teorie o výpočtu proudu motoru a jeho měření. Jako case-study, kde je tato technika použita, byl vybrán projekt týkající se návrhem a implementací řídicí embedded části klimatizace místnosti za použití mikrokontroléru Atmega8 a driveru pro motor MC33887. Navrhovaný algoritmus detekuje stav motoru dle měření proudu a automaticky motor zastaví, přičemž nepotřebuje žádné parametry motoru.

English abstract

In this article, the automatic motor stop because of a mechanical obstacle or the end limit is described and implemented. Theory about the motor current parameters evaluation and the motor current measurements is presented. As case-study, the created air-conditioning using ATmega8 and MC33887 is described where the motor stop is implemented and tested. A new algorithm that detects the motion state automatically according to the motor current measurement with no need of the motor parameters is proposed and tested.

Keywords

DC motor control, current measure, motor stop detection, ATmega8, MC33887

Released

24.04.2017

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5496-5

Book

Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017

Edition number

první

Pages from

475

Pages to

479

Pages count

5

URL

BibTex


@inproceedings{BUT135290,
 author="Jakub {Arm} and Václav {Kaczmarczyk} and Zdeněk {Bradáč}",
 title="Automatic DC Motor Stop Detection",
 annote="In this article, the automatic motor stop because of a mechanical obstacle or the end limit is described and implemented. Theory about the motor current parameters evaluation and the motor current measurements is presented. As case-study, the created air-conditioning using ATmega8 and MC33887 is described where the motor stop is implemented and tested. A new algorithm that detects the motion state automatically according to the motor current measurement with no need of the motor parameters is proposed and tested.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 booktitle="Proceedings of the 23nd Conference STUDENT EEICT 2017",
 chapter="135290",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 year="2017",
 month="april",
 pages="475--479",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 type="conference paper"
}