Publication detail

VYUŽITÍ CFD MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU VYSOCE VÝKONNÉHO REKUPERÁTORU SPALIN

Original Title

VYUŽITÍ CFD MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU VYSOCE VÝKONNÉHO REKUPERÁTORU SPALIN

Czech Title

VYUŽITÍ CFD MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU VYSOCE VÝKONNÉHO REKUPERÁTORU SPALIN

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá možností využití počítačového modelování dynamiky tekutin (CFD) při návrhu vysoce výkonných rekuperátorů spalin, jež jsou nezbytnou součástí moderních spalovacích turbín. Na příkladě rekuperátoru spalin nízkoemisního turbínového zdroje je provedeno porovnání výsledků klasického 1-D návrhu rekuperátoru spalin a CFD simulace, přičemž jsou zmíněna úskalí obou návrhových postupů.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá možností využití počítačového modelování dynamiky tekutin (CFD) při návrhu vysoce výkonných rekuperátorů spalin, jež jsou nezbytnou součástí moderních spalovacích turbín. Na příkladě rekuperátoru spalin nízkoemisního turbínového zdroje je provedeno porovnání výsledků klasického 1-D návrhu rekuperátoru spalin a CFD simulace, přičemž jsou zmíněna úskalí obou návrhových postupů.

BibTex


@inproceedings{BUT13331,
 author="Jiří {Hejčík} and Miroslav {Jícha}",
 title="VYUŽITÍ CFD MODELOVÁNÍ PŘI NÁVRHU VYSOCE VÝKONNÉHO REKUPERÁTORU SPALIN",
 annote="Příspěvek se zabývá možností využití počítačového modelování dynamiky tekutin (CFD) při návrhu vysoce výkonných rekuperátorů spalin, jež jsou nezbytnou součástí moderních spalovacích turbín. Na příkladě rekuperátoru spalin nízkoemisního turbínového zdroje je provedeno porovnání výsledků klasického 1-D návrhu rekuperátoru spalin a CFD simulace, přičemž jsou zmíněna úskalí obou návrhových postupů.",
 address="Technická univerzita v Liberci",
 booktitle="XXII. mezinárodní vědecká konference kateder a pracovišť mechaniky tekutin a termomechaniky",
 chapter="13331",
 institution="Technická univerzita v Liberci",
 year="2003",
 month="may",
 pages="127",
 publisher="Technická univerzita v Liberci",
 type="conference paper"
}