Publication detail

Utilization remelted coatings for repair.

KUBÍČEK, J.

Original Title

Využití ztavovaných povlaků pro renovaci.

Czech Title

Využití ztavovaných povlaků pro renovaci.

English Title

Utilization remelted coatings for repair.

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Použití práškových přídavných materiálů na bázi Ni s primárními karbidy wolframu pro opravy forem, nástrojů a strojních součástí.

Czech abstract

Použití práškových přídavných materiálů na bázi Ni s primárními karbidy wolframu pro opravy forem, nástrojů a strojních součástí.

English abstract

Using powdery consumables materials on the Nickel base with prime tungsten carbide for repairs forms, tools and machine parts.

Keywords

Remelted, repair, powdery consumables materials, tungsten carbide

Released

22.04.2003

Publisher

Česká svářečská společnost

Location

Praha

Pages from

4

Pages to

7

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT13312,
 author="Jaroslav {Kubíček}",
 title="Využití ztavovaných povlaků pro renovaci.",
 annote="Použití práškových přídavných materiálů na bázi Ni s primárními karbidy wolframu pro opravy forem, nástrojů a strojních součástí.",
 address="Česká svářečská společnost",
 booktitle="Svářečský zpravodaj, duben 2004",
 chapter="13312",
 edition="1",
 institution="Česká svářečská společnost",
 year="2003",
 month="april",
 pages="4--7",
 publisher="Česká svářečská společnost",
 type="conference paper"
}