Publication detail

Energetické využití komunálních odpadů

SKÁLA, Z.

Original Title

Energetické využití komunálních odpadů

Czech Title

Energetické využití komunálních odpadů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek pojednává o energetickém využití směsných komunálních odpadů pro teplárenské a energetické účely. Odpad produkovaný komunální sférou a živnostenským sektorem skrývá značný energetický potenciál a navíc je tvořen značnou měrou biomasou. Energetické využití odpadu je neopominutelnou součástí nakládání s odpady a integrované ochrany životního prostředí.

Czech abstract

Příspěvek pojednává o energetickém využití směsných komunálních odpadů pro teplárenské a energetické účely. Odpad produkovaný komunální sférou a živnostenským sektorem skrývá značný energetický potenciál a navíc je tvořen značnou měrou biomasou. Energetické využití odpadu je neopominutelnou součástí nakládání s odpady a integrované ochrany životního prostředí.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT13230,
 author="Zdeněk {Skála}",
 title="Energetické využití komunálních odpadů",
 annote="Příspěvek pojednává o energetickém využití směsných komunálních odpadů pro teplárenské a energetické účely. Odpad produkovaný komunální sférou a živnostenským sektorem skrývá značný energetický potenciál a navíc je tvořen značnou měrou biomasou. Energetické využití odpadu je neopominutelnou součástí nakládání s odpady a integrované ochrany životního prostředí.",
 address="VŠB-TU Ostrava",
 booktitle="Efektivní energetika IV",
 chapter="13230",
 institution="VŠB-TU Ostrava",
 year="2003",
 month="april",
 pages="83",
 publisher="VŠB-TU Ostrava",
 type="conference paper"
}