Publication detail

Nové progresivní komunikační technologie a kybernetická bezpečnost chytrých sítí v energetice

MLÝNEK, P. FUJDIAK, R. KRAJSA, O. ZEMAN, K. POSPÍCHAL, L. KUBÍČEK, P. BABKA, J.

Original Title

Nové progresivní komunikační technologie a kybernetická bezpečnost chytrých sítí v energetice

Czech Title

Nové progresivní komunikační technologie a kybernetická bezpečnost chytrých sítí v energetice

Language

cs

Original Abstract

Z pohledu energetiky a v návaznosti na legislativu a směrnice bude základním kamenem chytrých sítí (Smart Grids) a chytrého měření (Smart Metering) spolehlivá a bezpečná dodávka elektrické energie na všech napěťových hladinách, proto bude klíčovým aspektem rozvoje chytrých sítí komunikační infrastruk-tura.

Czech abstract

Z pohledu energetiky a v návaznosti na legislativu a směrnice bude základním kamenem chytrých sítí (Smart Grids) a chytrého měření (Smart Metering) spolehlivá a bezpečná dodávka elektrické energie na všech napěťových hladinách, proto bude klíčovým aspektem rozvoje chytrých sítí komunikační infrastruk-tura.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT131695,
  author="Petr {Mlýnek} and Radek {Fujdiak} and Ondřej {Krajsa} and Kryštof {Zeman} and Ladislav {Pospíchal} and Pavel {Kubíček} and Jiří {Babka}",
  title="Nové progresivní komunikační technologie a kybernetická bezpečnost chytrých sítí v energetice",
  annote="Z pohledu energetiky a v návaznosti na legislativu a směrnice bude základním kamenem chytrých sítí (Smart Grids) a chytrého měření (Smart Metering) spolehlivá a bezpečná dodávka elektrické energie na všech napěťových hladinách, proto bude klíčovým aspektem rozvoje chytrých sítí komunikační infrastruk-tura.",
  booktitle="Sborník příspěvků konference ČK CIRED",
  chapter="131695",
  howpublished="online",
  year="2016",
  month="november",
  pages="1--11",
  type="conference paper"
}