Publication detail

VLIV POROSITY ČEDIČOVÉHO KAMENIVA NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VLÁKNOBETONU

NOVÁKOVÁ, I. BODNÁROVÁ, L.

Original Title

VLIV POROSITY ČEDIČOVÉHO KAMENIVA NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VLÁKNOBETONU

Czech Title

VLIV POROSITY ČEDIČOVÉHO KAMENIVA NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VLÁKNOBETONU

Language

cs

Original Abstract

Množství pórů a jejich velikost jsou klíčové parametry pro zvýšení požární odolnosti betonu. Obsah vzduchu v čerstvém betonu a následné vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu může být modifikováno nejen typ použitého kameniva, ale také druhem a množstvím přidaných vláken. Jako cíl jsme si vytyčili stanovení optimálního množství pórů, které jsou prospěšné pro únik vodní páry z betonové konstrukce při požáru. V této studii, čedičové kamenivo z Islandu (nasákavost cca. 5 %), a z České republiky (nasákavost méně než 1 %), bylo použito pro přípravu zkušebních vzorků. Čedič je hodnocen jako jeden druh minerálu, pokud jde o jeho chemické a mineralogické složení, ale vlastnosti čedičového kameniva pro výrobu betonu se liší díky jeho pórovitosti. Jako rozptýlená výztuž byla použita čedičová vláken a zkoumán jejich vliv na obsah vzduchu v čerstvém betonu a vlastnosti ztvrdlého betonu. Doposud je k dispozici málo informací o chování čedičových vláken aplikovaných jako rozptýlená výztuž do betonu a jejich vliv na chování betonu vystaveného vysokým teplotám a změny pevnostních charakteristik.

Czech abstract

Množství pórů a jejich velikost jsou klíčové parametry pro zvýšení požární odolnosti betonu. Obsah vzduchu v čerstvém betonu a následné vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu může být modifikováno nejen typ použitého kameniva, ale také druhem a množstvím přidaných vláken. Jako cíl jsme si vytyčili stanovení optimálního množství pórů, které jsou prospěšné pro únik vodní páry z betonové konstrukce při požáru. V této studii, čedičové kamenivo z Islandu (nasákavost cca. 5 %), a z České republiky (nasákavost méně než 1 %), bylo použito pro přípravu zkušebních vzorků. Čedič je hodnocen jako jeden druh minerálu, pokud jde o jeho chemické a mineralogické složení, ale vlastnosti čedičového kameniva pro výrobu betonu se liší díky jeho pórovitosti. Jako rozptýlená výztuž byla použita čedičová vláken a zkoumán jejich vliv na obsah vzduchu v čerstvém betonu a vlastnosti ztvrdlého betonu. Doposud je k dispozici málo informací o chování čedičových vláken aplikovaných jako rozptýlená výztuž do betonu a jejich vliv na chování betonu vystaveného vysokým teplotám a změny pevnostních charakteristik.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT131461,
 author="Iveta {Nováková} and Lenka {Bodnárová}",
 title="VLIV POROSITY ČEDIČOVÉHO KAMENIVA NA POŽÁRNÍ ODOLNOST VLÁKNOBETONU",
 annote="Množství pórů a jejich velikost jsou klíčové parametry pro zvýšení požární odolnosti betonu. Obsah
vzduchu v čerstvém betonu a následné vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu může být modifikováno
nejen typ použitého kameniva, ale také druhem a množstvím přidaných vláken. Jako cíl jsme si vytyčili
stanovení optimálního množství pórů, které jsou prospěšné pro únik vodní páry z betonové konstrukce
při požáru. V této studii, čedičové kamenivo z Islandu (nasákavost cca. 5 %), a z České republiky
(nasákavost méně než 1 %), bylo použito pro přípravu zkušebních vzorků. Čedič je hodnocen jako jeden
druh minerálu, pokud jde o jeho chemické a mineralogické složení, ale vlastnosti čedičového kameniva
pro výrobu betonu se liší díky jeho pórovitosti. Jako rozptýlená výztuž byla použita čedičová vláken a
zkoumán jejich vliv na obsah vzduchu v čerstvém betonu a vlastnosti ztvrdlého betonu. Doposud je
k dispozici málo informací o chování čedičových vláken aplikovaných jako rozptýlená výztuž do betonu
a jejich vliv na chování betonu vystaveného vysokým teplotám a změny pevnostních charakteristik.",
 address="Brno Vysoké Učení Technické",
 chapter="131461",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Brno Vysoké Učení Technické",
 year="2017",
 month="january",
 pages="1--8",
 publisher="Brno Vysoké Učení Technické"
}