Publication detail

Recyklace škváry ze spalovny komunálních odpadů

SKÁLA, Z., SUZOVÁ, J., KOŇAŘÍK, M., JATI, L.

Original Title

Recyklace škváry ze spalovny komunálních odpadů

Czech Title

Recyklace škváry ze spalovny komunálních odpadů

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá recyklací škváry ze spalovny komunálních odpadů. Škvára je upravena , stabilizována, zbavena železného šrotu a užita jako materiál pro zemní a izolační práce.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá recyklací škváry ze spalovny komunálních odpadů. Škvára je upravena , stabilizována, zbavena železného šrotu a užita jako materiál pro zemní a izolační práce.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT13036,
 author="Zdeněk {Skála} and Jana {Suzová} and Milan {Koňařík} and Lubomír {Jati}",
 title="Recyklace škváry ze spalovny komunálních odpadů",
 annote="Příspěvek se zabývá recyklací škváry ze spalovny komunálních odpadů. Škvára je upravena , stabilizována, zbavena železného šrotu a užita jako materiál pro zemní a izolační práce.",
 address="VUT v Brně",
 booktitle="RECYCLING 2004",
 chapter="13036",
 institution="VUT v Brně",
 year="2004",
 month="march",
 pages="90",
 publisher="VUT v Brně",
 type="conference paper"
}