Publication detail

Methodology of Environmental Damage Assessment Caused by Road Accidents

ADAMEC, V. SCHÜLLEROVÁ, B. BULEJKO, P. DE LUCA, M. RUSSO, F.

Original Title

Methodology of Environmental Damage Assessment Caused by Road Accidents

Czech Title

Metodologie hodnocení škod na životním prostředí způsobených dopravními nehodami

English Title

Methodology of Environmental Damage Assessment Caused by Road Accidents

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The current status of assessing the amount of environmental damage is mainly focused on the long-term consequences of negative factors, such as traffic and industry emissions. Significant damage may be caused even due to short-term effects, such as an accident during transportation of hazardous substances, where there is a loss caused either by the vehicle failure, or road accident. Damage which is subsequently solved, in most cases reflects only the costs associated with the removal and rehabilitation of the affected area. It is however important to note that since the damage occurrence until the return of the environment to its original state, if at all possible, there are many changes bearing other related costs associated with their replacement. The paper analyses the current status of assessing the amount of environmental damage and suggests appropriate methods for the unification process in the framework of expert activities.

Czech abstract

Stanovení výše škod na životním prostředí v důsledku dopravních havárií na pozemních komunikacích patří mezi velmi obtížné hodnotící procesy. Důvodem je rozmanitost jednotlivých nehodových scénářů, které mohou být ovlivněny mnoha faktory, jako jsou charakter lokality, množství uniklé látky apod. V současné době jsou při stanovení výše vzniklých škod zohledněny především přímé náklady na likvidaci následků havárie, náhrada ušlého zisku nebo poškození produkčních funkcí složek životního prostředí. Zahrnuty však již nebývají náklady na zajištění obnovy funkce poškozeného ekosystému v celé jeho šíři, zejména z pohledu mimoprodukčních funkcí. V příspěvku je prezentována metodologie hodnocení environmentálních škod způsobených dopravními haváriemi, zejména ve spojitosti s únikem nebezpečných chemických látek v rámci jejich přepravy. Cílem je jednak vytvoření jednotného a uceleného přístupu pro stanovení celkové výše škod na životním prostředí a její uplatnění ve znalecké činnosti a jednak zvýšení efektivity prevence dopravních havárií při plánování dopravních tras.

English abstract

The current status of assessing the amount of environmental damage is mainly focused on the long-term consequences of negative factors, such as traffic and industry emissions. Significant damage may be caused even due to short-term effects, such as an accident during transportation of hazardous substances, where there is a loss caused either by the vehicle failure, or road accident. Damage which is subsequently solved, in most cases reflects only the costs associated with the removal and rehabilitation of the affected area. It is however important to note that since the damage occurrence until the return of the environment to its original state, if at all possible, there are many changes bearing other related costs associated with their replacement. The paper analyses the current status of assessing the amount of environmental damage and suggests appropriate methods for the unification process in the framework of expert activities.

Keywords

traffic, road accident, environment, damage, assessment, valuation

Released

24.11.2016

Publisher

City Net Scientific Research Center Ltd.

Location

Belgrade, Serbia

ISBN

978-86-916153-3-8

Book

International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016

Edition number

1

Pages from

616

Pages to

626

Pages count

11

BibTex


@inproceedings{BUT130041,
 author="Vladimír {Adamec} and Barbora {Schüllerová} and Pavel {Bulejko}",
 title="Methodology of Environmental Damage Assessment Caused by Road Accidents",
 annote="The current status of assessing the amount of environmental damage is mainly focused on the long-term consequences of negative factors, such as traffic and industry emissions. Significant damage may be caused even due to short-term effects, such as an accident during transportation of hazardous substances, where there is a loss caused either by the vehicle failure, or road accident. Damage which is subsequently solved, in most cases reflects only the costs associated with the removal and rehabilitation of the affected area. It is however important to note that since the damage occurrence until the return of the environment to its original state, if at all possible, there are many changes bearing other related costs associated with their replacement. The paper analyses the current status of assessing the amount of environmental damage and suggests appropriate methods for the unification process in the framework of expert activities.",
 address="City Net Scientific Research Center Ltd.",
 booktitle="International Conference on Traffic and Transport Engineering ICTTE, Novembre 24 - 25, 2016",
 chapter="130041",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="City Net Scientific Research Center Ltd.",
 year="2016",
 month="november",
 pages="616--626",
 publisher="City Net Scientific Research Center Ltd.",
 type="conference paper"
}