Publication detail

Analýza síťových poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy FORTISCHEM a.s., Nováky, SK, pro návrh kompenzačně-filtrační jednotky

DRÁPELA, J. KOPIČKA, M.

Original Title

Analýza síťových poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy FORTISCHEM a.s., Nováky, SK, pro návrh kompenzačně-filtrační jednotky

Czech Title

Analýza síťových poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy FORTISCHEM a.s., Nováky, SK, pro návrh kompenzačně-filtrační jednotky

Language

cs

Original Abstract

Předmětem studie je určení elektrických veličin a ukazatelů kvality napětí a elektrické energie na vývodu pole č. 3 rozvodny r-1 110 kV FORTISCHEM a ukazatelů napětí na relevantních přípojnicích rozvodny s využitím vyvinutého numerického modelu systému, při definovaných provozních ustálených a přechodových stavech, představujících varianty z hlediska potřebného kompenzačního a filtračního výkonu. Dále jsou v kooperaci s předpokládaným dodavatelem technologie kompenzačně-filtrační jednotky, navrženy kompenzační filtry a následně je provedeno výpočetní ověření splnění požadavků zadaných pro místo připojení membránové elektrolýzy na rozvodnu r-1 z hlediska účiníku odběru, zkreslení napětí a přepětí.

Czech abstract

Předmětem studie je určení elektrických veličin a ukazatelů kvality napětí a elektrické energie na vývodu pole č. 3 rozvodny r-1 110 kV FORTISCHEM a ukazatelů napětí na relevantních přípojnicích rozvodny s využitím vyvinutého numerického modelu systému, při definovaných provozních ustálených a přechodových stavech, představujících varianty z hlediska potřebného kompenzačního a filtračního výkonu. Dále jsou v kooperaci s předpokládaným dodavatelem technologie kompenzačně-filtrační jednotky, navrženy kompenzační filtry a následně je provedeno výpočetní ověření splnění požadavků zadaných pro místo připojení membránové elektrolýzy na rozvodnu r-1 z hlediska účiníku odběru, zkreslení napětí a přepětí.

Documents

BibTex


@misc{BUT130022,
 author="Jiří {Drápela} and Marek {Kopička}",
 title="Analýza síťových poměrů v napájecím systému membránové elektrolýzy FORTISCHEM a.s., Nováky, SK, pro návrh kompenzačně-filtrační jednotky",
 annote="Předmětem studie je určení elektrických veličin a ukazatelů kvality napětí a elektrické energie na vývodu pole č. 3 rozvodny r-1 110 kV FORTISCHEM a ukazatelů napětí na relevantních přípojnicích rozvodny s využitím vyvinutého numerického modelu systému, při definovaných provozních ustálených a přechodových stavech, představujících varianty z hlediska potřebného kompenzačního a filtračního výkonu. Dále jsou v kooperaci s předpokládaným dodavatelem technologie kompenzačně-filtrační jednotky, navrženy kompenzační filtry a následně je provedeno výpočetní ověření splnění požadavků zadaných pro místo připojení membránové elektrolýzy na rozvodnu r-1 z hlediska účiníku odběru, zkreslení napětí a přepětí.",
 address="CVVOZE, FEKT, VUT v Brně",
 chapter="130022",
 howpublished="print",
 institution="CVVOZE, FEKT, VUT v Brně",
 year="2016",
 month="october",
 pages="1--35",
 publisher="CVVOZE, FEKT, VUT v Brně"
}