Publication detail

Vyšetřování stability systémů s částmi pracujícími jak diskrétně, tak i spojitě

Original Title

Vyšetřování stability systémů s částmi pracujícími jak diskrétně, tak i spojitě

Czech Title

Vyšetřování stability systémů s částmi pracujícími jak diskrétně, tak i spojitě

Language

cs

Original Abstract

V článku je popsán problém s nestabilním chováním diskrétních systémů spolupracujících s analogovými bloky. Typickým příkladem jsou konvoluční číslicové filtry ve smyčkách zpětných vazeb s AD a DA převodníky, analogovými antialiasingovými a rekonstrukčními filtry a aplikačními obvody. Je ukázáno, že o stabilitě takovýchto soustav lze v lineárních případech rozhodovat na základě rozložení pólů přidružené přenosové funkce v rovině z, a že toto rozložení závisí jak na algoritmu číslicového filtru, tak i na parametrech analogových bloků a vzorkovacím kmitočtu. Je představena metodologie vyšetřování stability takovýchto systémů lineární i nelineární povahy pomocí simulačních programů typu SPICE.

Czech abstract

V článku je popsán problém s nestabilním chováním diskrétních systémů spolupracujících s analogovými bloky. Typickým příkladem jsou konvoluční číslicové filtry ve smyčkách zpětných vazeb s AD a DA převodníky, analogovými antialiasingovými a rekonstrukčními filtry a aplikačními obvody. Je ukázáno, že o stabilitě takovýchto soustav lze v lineárních případech rozhodovat na základě rozložení pólů přidružené přenosové funkce v rovině z, a že toto rozložení závisí jak na algoritmu číslicového filtru, tak i na parametrech analogových bloků a vzorkovacím kmitočtu. Je představena metodologie vyšetřování stability takovýchto systémů lineární i nelineární povahy pomocí simulačních programů typu SPICE.

BibTex


@article{BUT129546,
 author="Dalibor {Biolek} and Zdeněk {Kolka} and Viera {Biolková}",
 title="Vyšetřování stability systémů s částmi pracujícími jak diskrétně, tak i spojitě",
 annote="V článku je popsán problém s nestabilním chováním diskrétních systémů spolupracujících s analogovými bloky. Typickým příkladem jsou konvoluční číslicové filtry ve smyčkách zpětných vazeb s AD a DA převodníky, analogovými antialiasingovými a rekonstrukčními filtry a aplikačními obvody. Je ukázáno, že o stabilitě takovýchto soustav lze v lineárních případech rozhodovat na základě rozložení pólů přidružené přenosové funkce v rovině z, a že toto rozložení závisí jak na algoritmu číslicového filtru, tak i na parametrech analogových bloků a vzorkovacím kmitočtu. Je představena metodologie vyšetřování stability takovýchto systémů lineární i nelineární povahy pomocí simulačních programů typu SPICE.",
 address="Ing. Miloslav Šplíchal",
 chapter="129546",
 howpublished="online",
 institution="Ing. Miloslav Šplíchal",
 number="3",
 volume="72",
 year="2016",
 month="september",
 pages="7--10",
 publisher="Ing. Miloslav Šplíchal",
 type="journal article - other"
}