Publication detail

Stochastický model optického bezvláknového spoje

Original Title

Stochastický model optického bezvláknového spoje

Czech Title

Stochastický model optického bezvláknového spoje

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje model pro generování náhodných časových řad přijatého optického výkonu a úhlu dopadu na optickém bezvláknovém spoji za podmínek působení atmosférické turbulence. Model umožňuje generovat náhodné vzorky s definovanou hustotou rozložení pravděpodobnosti a výkonovou spektrální hustotou pro účely simulací typu Monte Carlo. Parametrizace modelu je volena tak, aby byla možná jeho snadná identifikace na základě návrhových parametrů spoje a stavu atmosféry. Popsaná metodika tvorby generátorů náhodných čísel zahrnuje nejčastěji používaná rozložení a je využitelná i v jiných technických oblastech.

Czech abstract

Článek popisuje model pro generování náhodných časových řad přijatého optického výkonu a úhlu dopadu na optickém bezvláknovém spoji za podmínek působení atmosférické turbulence. Model umožňuje generovat náhodné vzorky s definovanou hustotou rozložení pravděpodobnosti a výkonovou spektrální hustotou pro účely simulací typu Monte Carlo. Parametrizace modelu je volena tak, aby byla možná jeho snadná identifikace na základě návrhových parametrů spoje a stavu atmosféry. Popsaná metodika tvorby generátorů náhodných čísel zahrnuje nejčastěji používaná rozložení a je využitelná i v jiných technických oblastech.

BibTex


@article{BUT129545,
 author="Zdeněk {Kolka} and Viera {Biolková} and Otakar {Wilfert} and Dalibor {Biolek}",
 title="Stochastický model optického bezvláknového spoje",
 annote="Článek popisuje model pro generování náhodných časových řad přijatého optického výkonu a úhlu dopadu na optickém bezvláknovém spoji za podmínek působení atmosférické turbulence. Model umožňuje generovat náhodné vzorky s definovanou hustotou rozložení pravděpodobnosti a výkonovou spektrální hustotou pro účely simulací typu Monte Carlo. Parametrizace modelu je volena tak, aby byla možná jeho snadná identifikace na základě návrhových parametrů spoje a stavu atmosféry. Popsaná metodika tvorby generátorů náhodných čísel zahrnuje nejčastěji používaná rozložení a je využitelná i v jiných technických oblastech.",
 address="Ing. Miloslav Šplíchal",
 chapter="129545",
 howpublished="online",
 institution="Ing. Miloslav Šplíchal",
 number="2",
 volume="72",
 year="2016",
 month="june",
 pages="11--15",
 publisher="Ing. Miloslav Šplíchal",
 type="journal article - other"
}