Publication detail

Zvýšenie koróznej odolnosti bio-kompatibilnej horčíkovej zliatiny AZ61 pomocou fluoridového konverzného povlaku

Original Title

Zvýšenie koróznej odolnosti bio-kompatibilnej horčíkovej zliatiny AZ61 pomocou fluoridového konverzného povlaku

Language

sk

Original Abstract

Táto práca sa zaoberá vplyvom fluoridového konverzného povlaku pripraveného nekonvenčnou technikou, vložením tvárnenej horčíkovej zliatiny AZ61 do roztavenej soli Na[BF4] pri teplote 450 °C po rôznu dobu expozície, na korózne charakteristiky horčíkovej zliatiny.

BibTex


@misc{BUT129423,
  author="Juliána {Drábiková} and Filip {Pastorek} and Stanislava {Fintová} and Pavel {Doležal} and Jaromír {Wasserbauer}",
  title="Zvýšenie koróznej odolnosti bio-kompatibilnej horčíkovej zliatiny AZ61 pomocou fluoridového konverzného povlaku",
  annote="Táto práca sa zaoberá vplyvom fluoridového konverzného povlaku pripraveného nekonvenčnou technikou, vložením tvárnenej horčíkovej zliatiny AZ61 do roztavenej soli Na[BF4] pri teplote 450 °C po rôznu dobu expozície, na korózne charakteristiky horčíkovej zliatiny.",
  chapter="129423",
  year="2016",
  month="october",
  type="lecture"
}