Publication detail

Hydraulický výzkum tvarů konstrukcí k usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru

Original Title

Hydraulický výzkum tvarů konstrukcí k usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru

Czech Title

Hydraulický výzkum tvarů konstrukcí k usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru

Language

cs

Original Abstract

Hlavním kritériem bezpečnosti vodního díla je bezpečné převedení kontrolní povodňové vlny zvýšené vlivem klimatických změn na 10násobek původních hodnot. Požadované zkapacitňování uzávěrů se většinou provádí jeho rekonstrukcí. V ČR jsou oblíbeně používány rozstřikovací uzávěry spodních výpustí, u nichž je třeba zajistit bezpečnost provozu, obsluhy a stabilitu objektu. V článku jsou shrnuty poznatky o trajektorii výstupního paprsku pro požadované usměrnění proudu do prostoru dolní zdrže VD.

Czech abstract

Hlavním kritériem bezpečnosti vodního díla je bezpečné převedení kontrolní povodňové vlny zvýšené vlivem klimatických změn na 10násobek původních hodnot. Požadované zkapacitňování uzávěrů se většinou provádí jeho rekonstrukcí. V ČR jsou oblíbeně používány rozstřikovací uzávěry spodních výpustí, u nichž je třeba zajistit bezpečnost provozu, obsluhy a stabilitu objektu. V článku jsou shrnuty poznatky o trajektorii výstupního paprsku pro požadované usměrnění proudu do prostoru dolní zdrže VD.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT129300,
 author="Pavel {Kraus} and Adam {Nehudek} and Jan {Šulc}",
 title="Hydraulický výzkum tvarů konstrukcí k usměrnění vytékajícího proudu z rozstřikovacího uzávěru",
 annote="Hlavním kritériem bezpečnosti vodního díla je bezpečné převedení kontrolní povodňové vlny zvýšené vlivem klimatických změn na 10násobek původních hodnot. Požadované zkapacitňování uzávěrů se většinou provádí jeho rekonstrukcí. V ČR jsou oblíbeně používány rozstřikovací uzávěry spodních výpustí, u nichž je třeba zajistit bezpečnost provozu, obsluhy a stabilitu objektu. V článku jsou shrnuty poznatky o trajektorii výstupního paprsku pro požadované usměrnění proudu do prostoru dolní zdrže VD.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 booktitle="Hydroturbo 2016",
 chapter="129300",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství",
 year="2016",
 month="october",
 pages="1--8",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství"
}