Publication detail

Pokuta za opožděné tvrzení daně v judikatuře a vybraných souvislostech

BRYCHTA, K.

Original Title

Pokuta za opožděné tvrzení daně v judikatuře a vybraných souvislostech

Czech Title

Pokuta za opožděné tvrzení daně v judikatuře a vybraných souvislostech

Language

cs

Original Abstract

Tento příspěvek je zaměřen na § 250 daňového řádu ve spojení se stávající judikaturou a souvisejícmi ustanoveními daňovému řádu. Smyslem článeku je poskytnout komplexnější náhled na tento institut a řešení vybraných problematických otázek.

Czech abstract

Tento příspěvek je zaměřen na § 250 daňového řádu ve spojení se stávající judikaturou a souvisejícmi ustanoveními daňovému řádu. Smyslem článeku je poskytnout komplexnější náhled na tento institut a řešení vybraných problematických otázek.

Documents

BibTex


@article{BUT129094,
 author="Karel {Brychta}",
 title="Pokuta za opožděné tvrzení daně v judikatuře a vybraných souvislostech",
 annote="Tento příspěvek je zaměřen na § 250 daňového řádu ve spojení se stávající judikaturou a souvisejícmi ustanoveními daňovému řádu. Smyslem článeku je poskytnout komplexnější náhled na tento institut a řešení vybraných problematických otázek.

",
 address="Wolters Kluwer",
 chapter="129094",
 howpublished="print",
 institution="Wolters Kluwer",
 number="4",
 volume="24",
 year="2016",
 month="february",
 pages="25--32",
 publisher="Wolters Kluwer",
 type="journal article - other"
}