Publication detail

Optimalizace navrhování (betonových) konstrukcí s náhodnými proměnnými, stochastické přístupy

Original Title

Optimalizace navrhování (betonových) konstrukcí s náhodnými proměnnými, stochastické přístupy

Czech Title

Optimalizace navrhování (betonových) konstrukcí s náhodnými proměnnými, stochastické přístupy

Language

cs

Original Abstract

Návrh konstrukce, kde respektujeme požadavky na snížení rizika vývin poruchy, je prvním krokem pro zajištění trvalého rozvoje stavebnictví. Návrh nosné konstrukce stavby je široká řada architektonických a inženýrských činností. Všechny tyto aktivity jsou propojeny, a navzájem se ovlivňují a následně určují kvalitu realizované konstrukce. Moderní návrh konstrukce by měl být proveden jako konstrukce navržená z materiálů, u kterých jsou plně využity jejich vlastnosti a jsou minimalizovány náklady (a také negativní dopady na životní prostředí během životního cyklu konstrukce).Optimalizace by měla být založena na moderních trendech Celistvý návrh konstrukce a Použití optimalizačních metod. Cíl příspěvku je definovat základní aspekty pro otázky optimalizace návrhu nosných konstrukcí z hlediska životního cyklu s ohledem na stochastický přístup vstupních veličin, se zřetelem na aspekt konstrukce a aspekt životního prostředí v návrhu betonových konstrukcí (mnohokriteriální optimalizace). Nalézt a aplikovat (modifikovat) vhodné algoritmy pro řešení definovaných úkolů (pareto optimum) k analýze optimální citlivosti a k zavedení nezbytných technických postupů (norem).

Czech abstract

Návrh konstrukce, kde respektujeme požadavky na snížení rizika vývin poruchy, je prvním krokem pro zajištění trvalého rozvoje stavebnictví. Návrh nosné konstrukce stavby je široká řada architektonických a inženýrských činností. Všechny tyto aktivity jsou propojeny, a navzájem se ovlivňují a následně určují kvalitu realizované konstrukce. Moderní návrh konstrukce by měl být proveden jako konstrukce navržená z materiálů, u kterých jsou plně využity jejich vlastnosti a jsou minimalizovány náklady (a také negativní dopady na životní prostředí během životního cyklu konstrukce).Optimalizace by měla být založena na moderních trendech Celistvý návrh konstrukce a Použití optimalizačních metod. Cíl příspěvku je definovat základní aspekty pro otázky optimalizace návrhu nosných konstrukcí z hlediska životního cyklu s ohledem na stochastický přístup vstupních veličin, se zřetelem na aspekt konstrukce a aspekt životního prostředí v návrhu betonových konstrukcí (mnohokriteriální optimalizace). Nalézt a aplikovat (modifikovat) vhodné algoritmy pro řešení definovaných úkolů (pareto optimum) k analýze optimální citlivosti a k zavedení nezbytných technických postupů (norem).

BibTex


@inproceedings{BUT12888,
 author="Petr {Štěpánek}",
 title="Optimalizace navrhování (betonových) konstrukcí s náhodnými proměnnými, stochastické přístupy",
 annote="Návrh konstrukce, kde respektujeme požadavky na snížení rizika vývin poruchy, je prvním krokem pro zajištění trvalého rozvoje stavebnictví. Návrh nosné konstrukce stavby je široká řada architektonických a inženýrských činností. Všechny tyto aktivity jsou propojeny, a navzájem se ovlivňují a následně určují kvalitu realizované konstrukce. Moderní návrh konstrukce by měl být proveden jako konstrukce navržená z materiálů, u kterých jsou plně využity jejich vlastnosti a jsou minimalizovány náklady (a také negativní dopady na životní prostředí během životního cyklu konstrukce).Optimalizace by měla být založena na moderních trendech Celistvý návrh konstrukce a Použití optimalizačních metod. Cíl příspěvku je definovat základní aspekty pro otázky optimalizace návrhu nosných konstrukcí z hlediska životního cyklu s ohledem na stochastický přístup vstupních veličin, se zřetelem na aspekt konstrukce a aspekt životního prostředí v návrhu betonových konstrukcí (mnohokriteriální optimalizace). Nalézt a aplikovat (modifikovat) vhodné algoritmy pro řešení definovaných úkolů (pareto optimum) k analýze optimální citlivosti a k zavedení nezbytných technických postupů (norem).",
 address="Teris",
 booktitle="Pravběpodobnost porušování konstrukcí 2004",
 chapter="12888",
 institution="Teris",
 year="2004",
 month="october",
 pages="24--34",
 publisher="Teris",
 type="conference paper"
}