Publication detail

Filtration efficiency of hollow-fibre membranes in removing particles from air

BULEJKO, P. SVĚRÁK, T. DOHNAL, M. POSPÍŠIL, J. KRIŠTOF, O. KEJÍK, P. KALIVODA, J.

Original Title

Filtrační účinnost membrán na bázi dutých vláken při odstraňování částic ze vzduchu

Czech Title

Filtrační účinnost membrán na bázi dutých vláken při odstraňování částic ze vzduchu

English Title

Filtration efficiency of hollow-fibre membranes in removing particles from air

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Cílem této práce bylo stanovit účinnost membrán na bázi dutých vláken při filtraci vzduchu. Tyto membrány mohou být použity pro mikrofiltraci vzduchu při vysoké účinnosti odstranění až po vvelikost částic 0,3 um a níže, což je srovnatelné s HEPA filtry.

Czech abstract

Cílem této práce bylo stanovit účinnost membrán na bázi dutých vláken při filtraci vzduchu. Tyto membrány mohou být použity pro mikrofiltraci vzduchu při vysoké účinnosti odstranění až po vvelikost částic 0,3 um a níže, což je srovnatelné s HEPA filtry.

English abstract

The effort of this work was to determine filtration efficiency of hollow fiber membranes to remove solid particles from air. This type of membranes can be used for microfiltration of air and to provide high efficiencies in particulate matter removal down to 0.3 µm sizes which is comparable with HEPA filters.

Keywords

Hollow-fibre membranes, dust, filtration efficiency

Released

07.10.2016

Publisher

Česká aerosolová společnost

Location

Praha

ISBN

978-80-86186-85-6

Book

Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti, 25. – 26. října 2016, Mikulov

Pages from

65

Pages to

68

Pages count

4

URL

BibTex


@inproceedings{BUT128737,
 author="Pavel {Bulejko} and Tomáš {Svěrák} and Mirko {Dohnal} and Jiří {Pospíšil} and Ondřej {Krištof} and Pavel {Kejík} and Josef {Kalivoda}",
 title="Filtrační účinnost membrán na bázi dutých vláken při odstraňování částic ze vzduchu",
 annote="Cílem této práce bylo stanovit účinnost membrán na bázi dutých vláken při filtraci vzduchu. Tyto membrány mohou být použity pro mikrofiltraci vzduchu při vysoké účinnosti odstranění až po vvelikost částic 0,3 um a níže, což je srovnatelné s HEPA filtry.",
 address="Česká aerosolová společnost",
 booktitle="Sborník XVII. výroční konference České aerosolové společnosti, 25. – 26. října 2016, Mikulov",
 chapter="128737",
 howpublished="online",
 institution="Česká aerosolová společnost",
 year="2016",
 month="october",
 pages="65--68",
 publisher="Česká aerosolová společnost",
 type="conference paper"
}