Publication detail

Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem

BELÁK, M. MAXERA, P. SEMELA, M. KLEDUS, R. BRADÁČ, A.

Original Title

Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem

Czech Title

Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem

Language

cs

Original Abstract

Při vzniku dopravní nehody resp. pro zabránění jejího vzniku je velmi důležitým faktorem chování řidiče a včasná reakce ŘIDIČE na podněty, které přijímá z okolí. Tento článek je zaměřený především na tuto interakci řidič – okolí za různých podmínek prostředí a následně na interakci řidič – vozidlo. Potřeba znalosti doby, kterou řidič potřebuje na vyhodnocení situace za vozidlem například při odbočování či předjíždění vzniká v oblasti zkoumání a analýzy příčin dopravných nehod. Článek referuje výsledky měření, které bylo realizováno v reálném silničním provozu a zahrnovalo množství specifických jízdních situací. Informace o vizuálním vnímání řidiče byly získávány pomocí zařízení eyetracker. Dále bylA data zaznamenávánA pomocí ROZHRANÍ VOZIDLA OBD, GPS a dalších autonomních kamer ve vozidle. Na základě tohoto souboru dat bylo následně možné vyhodnocovat optickou reakci řidiče na vnější podnět přicházející od objektu za vozidlem.

Czech abstract

Při vzniku dopravní nehody resp. pro zabránění jejího vzniku je velmi důležitým faktorem chování řidiče a včasná reakce ŘIDIČE na podněty, které přijímá z okolí. Tento článek je zaměřený především na tuto interakci řidič – okolí za různých podmínek prostředí a následně na interakci řidič – vozidlo. Potřeba znalosti doby, kterou řidič potřebuje na vyhodnocení situace za vozidlem například při odbočování či předjíždění vzniká v oblasti zkoumání a analýzy příčin dopravných nehod. Článek referuje výsledky měření, které bylo realizováno v reálném silničním provozu a zahrnovalo množství specifických jízdních situací. Informace o vizuálním vnímání řidiče byly získávány pomocí zařízení eyetracker. Dále bylA data zaznamenávánA pomocí ROZHRANÍ VOZIDLA OBD, GPS a dalších autonomních kamer ve vozidle. Na základě tohoto souboru dat bylo následně možné vyhodnocovat optickou reakci řidiče na vnější podnět přicházející od objektu za vozidlem.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT128580,
  author="Michal {Belák} and Pavel {Maxera} and Marek {Semela} and Robert {Kledus} and Albert {Bradáč}",
  title="Analýza doby, kterou řidič potřebuje k vyhodnocení situace za vozidlem",
  annote="Při vzniku dopravní nehody resp. pro zabránění jejího vzniku je velmi důležitým faktorem chování řidiče a včasná reakce ŘIDIČE na podněty, které přijímá z okolí. Tento článek je zaměřený především na tuto interakci řidič – okolí za různých podmínek prostředí a následně na interakci řidič – vozidlo. Potřeba znalosti doby, kterou řidič potřebuje na vyhodnocení situace za vozidlem například při odbočování či předjíždění vzniká v oblasti zkoumání a analýzy příčin dopravných nehod.
Článek referuje výsledky měření, které bylo realizováno v reálném silničním provozu a zahrnovalo množství specifických jízdních situací. Informace o vizuálním vnímání řidiče byly získávány pomocí zařízení eyetracker. Dále bylA data zaznamenávánA pomocí ROZHRANÍ VOZIDLA OBD, GPS a dalších autonomních kamer ve vozidle. Na základě tohoto souboru dat bylo následně možné vyhodnocovat optickou reakci řidiče na vnější podnět přicházející od objektu za vozidlem.",
  booktitle="ExFoS 2016
XXV. mezinárodní vědecká konference Soudního inženýrství
Sborník příspěvků",
  chapter="128580",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2016",
  month="january",
  pages="35--41"
}