Publication detail

Účinky radiálního proudu na funkci zesíleného odsávacího nástavce

Original Title

Účinky radiálního proudu na funkci zesíleného odsávacího nástavce

Czech Title

Účinky radiálního proudu na funkci zesíleného odsávacího nástavce

Language

cs

Original Abstract

Článek popisuje výsledky počítačového modelování Aabergova odsávacího nástavce. Je zde provedeno posouzení vlivu radiálního proudu na velikost poklesu rychlosti ve směru osy nástavce. Účinky radiálního proudu z pohledu přisávání okolního vzduchu jsou posou-zeny pro různé proudové poměry nástavce, ale také ve čtyřech rozměrových stupních ná-stavce.

Czech abstract

Článek popisuje výsledky počítačového modelování Aabergova odsávacího nástavce. Je zde provedeno posouzení vlivu radiálního proudu na velikost poklesu rychlosti ve směru osy nástavce. Účinky radiálního proudu z pohledu přisávání okolního vzduchu jsou posou-zeny pro různé proudové poměry nástavce, ale také ve čtyřech rozměrových stupních ná-stavce.

BibTex


@inproceedings{BUT12804,
 author="Vladimír {Krejčí} and Miroslav {Jícha} and Milan {Pavelek}",
 title="Účinky radiálního proudu na funkci zesíleného odsávacího nástavce",
 annote="Článek popisuje výsledky počítačového modelování Aabergova odsávacího nástavce. Je zde provedeno posouzení vlivu radiálního proudu na velikost poklesu rychlosti ve směru osy nástavce. Účinky radiálního proudu z pohledu přisávání okolního vzduchu jsou posou-zeny pro různé proudové poměry nástavce, ale také ve čtyřech rozměrových stupních ná-stavce.",
 address="Technická Univerzita vo Zvolene",
 booktitle="XXIII. medzinárodná vedecká konferencia katedier a pracovísk mechaniky tekutín a termomechaniky",
 chapter="12804",
 institution="Technická Univerzita vo Zvolene",
 year="2004",
 month="june",
 pages="163",
 publisher="Technická Univerzita vo Zvolene",
 type="conference paper"
}