Publication detail

Economy and Application of Chaos Theory

DOSTÁL, P. RUKOVANSKÝ, I.

Original Title

Economy and Application of Chaos Theory

Czech Title

Ekonomie a aplikace využití teorie chaosu

English Title

Economy and Application of Chaos Theory

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

The theory of chaos came into being in solution of technical problems, where it describes the behaviour of nonlinear systems that have some hidden order, but still behave like systems controlled by chance. A linear model can describe a real system only if it is linear. If this is not fulfilled, then such models can simulate the real system only under ideal conditions, only for a short time. If a system is a nonlinear dynamic, a deterministic system it can generate not only the permanent trends and cycles, but it can also include random-looking behaviour. Processes of such behaviour are present in the economy.

Czech abstract

Teorie chaosu vznikla při řešení technických problémů, kde popisuje chování nelineárních systémů, které mají nějaký skrytý řád, ale přesto se chovají jako systémy řízené náhodou. Lineární model popisuje skutečný systém pouze v případě, že je lineární. Pokud to není splněno, takové modely mohou simulovat reálný systém pouze za ideálních podmínek, a to pouze na krátkou dobu. Je-li systém nelineární dynamický, deterministický systém, je možné vytvářet nejen trvalé trendy a cykly, ale zahrnuje také náhodně vyhlížející chování. Procesy takového chování jsou přítomny v ekonomice.

English abstract

The theory of chaos came into being in solution of technical problems, where it describes the behaviour of nonlinear systems that have some hidden order, but still behave like systems controlled by chance. A linear model can describe a real system only if it is linear. If this is not fulfilled, then such models can simulate the real system only under ideal conditions, only for a short time. If a system is a nonlinear dynamic, a deterministic system it can generate not only the permanent trends and cycles, but it can also include random-looking behaviour. Processes of such behaviour are present in the economy.

Keywords

Chaos, attractor, logistic function, Hurst exponent, fractals

RIV year

2015

Released

01.10.2015

Location

USA

Pages from

18

Pages to

23

Pages count

6

BibTex


@article{BUT126901,
 author="Petr {Dostál} and Imrich {Rukovanský}",
 title="Economy and Application of Chaos Theory",
 annote="The theory of chaos came into being in solution of technical problems, where it describes the behaviour of nonlinear systems that have some hidden order, but still behave like systems controlled by chance. A linear model can describe a real system only if it is linear. If this is not fulfilled, then such models can simulate the real system only under ideal conditions, only for a short time. If a system is a nonlinear dynamic, a deterministic system it can generate not only the permanent trends and cycles, but it can also include random-looking behaviour. Processes of such behaviour are present in the economy.",
 chapter="126901",
 howpublished="print",
 number="5",
 volume="5",
 year="2015",
 month="october",
 pages="18--23",
 type="journal article"
}