Publication detail

Multicriteria Evaluation of Gifted Students

DOSTÁL, P. MACHŮ, E. ŠKAPA, S.

Original Title

Multicriteria Evaluation of Gifted Students

Czech Title

Multikriteriální hodnocení nadaných studentů

English Title

Multicriteria Evaluation of Gifted Students

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

The article deals with the multi-criteria evaluation of gifted students. Students were evaluated with nine criteria: level of learning quality, logic thinking, creativity in spoken and written expressions, broad vocabulary application, text comprehension, knowledge of school subject, reading, speaking, activity and motivation. The research problem is how to evaluate these multicriteria into one final outcome. The fuzzy logic was used for evaluation of gifted students. The advantage of fuzzy logic comes from using of vague variables and settings of weights of importance in used evaluation process.

Czech abstract

Článek se zabývá multikriteriálním hodnocením nadaných studentů. Studenti byli hodnoceny devíti kritérii: úroveň kvality, logické myšlení, kreativita v mluveném a psaném vyjadřování, šíře používané slovní zásoby, porozumění textu, znalost vyučovaných předmětů, čtení, mluvení, aktivita a motivace. Výzkumným problém je, jak hodnotit tyto vícekriteriální vstupy jedním konečným výsledkem. Fuzzy logika byla použita pro hodnocení nadaných studentů. Výhoda fuzzy logika vychází z využití vágních proměnných a nastavení vah důležitých v procesu hodnocení.

English abstract

The article deals with the multi-criteria evaluation of gifted students. Students were evaluated with nine criteria: level of learning quality, logic thinking, creativity in spoken and written expressions, broad vocabulary application, text comprehension, knowledge of school subject, reading, speaking, activity and motivation. The research problem is how to evaluate these multicriteria into one final outcome. The fuzzy logic was used for evaluation of gifted students. The advantage of fuzzy logic comes from using of vague variables and settings of weights of importance in used evaluation process.

Keywords

gifted student, evaluation of gifted students, fuzzy logic

Released

04.05.2016

Publisher

IBIMA publihing

Location

Italy

ISBN

978-0-9860419-6-9

Book

Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference

Edition

IBIMA Publishing

Edition number

1

Pages from

262

Pages to

268

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT126900,
 author="Petr {Dostál} and Eva {Machů} and Stanislav {Škapa}",
 title="Multicriteria Evaluation of Gifted Students",
 annote="The article deals with the multi-criteria evaluation of gifted students. Students were evaluated with nine criteria: level of learning quality, logic thinking, creativity in spoken and written expressions, broad vocabulary application, text comprehension, knowledge of school subject, reading, speaking, activity and motivation. The research problem is how to evaluate these multicriteria into one final outcome. The fuzzy logic was used for evaluation of gifted students. The advantage of fuzzy logic comes from using of vague variables and settings of weights of importance in used evaluation process.",
 address="IBIMA publihing",
 booktitle="Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference",
 chapter="126900",
 edition="IBIMA Publishing",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="IBIMA publihing",
 year="2016",
 month="may",
 pages="262--268",
 publisher="IBIMA publihing",
 type="conference paper"
}