Publication detail

Resistance of fiber reinforced concrete to the aggressive environment with increased CO2 concentration

STAVAŘ, T. STEHLÍK, M.

Original Title

Odolnost vláknobetonu proti agresivnímu prostředí se zvýšenou koncentrací CO2

Czech Title

Odolnost vláknobetonu proti agresivnímu prostředí se zvýšenou koncentrací CO2

English Title

Resistance of fiber reinforced concrete to the aggressive environment with increased CO2 concentration

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Přidání strukturálních vláken do betonu má vliv, pozitivní či negativní, na dlouhodobou trvanlivost betonu. Dlouhá polymerní a ocelová vlákna nebrání smrštění v počáteční fázi zrání betonu, ale na druhé straně vytváří tuhý skelet zabraňující deformaci.Trvanlivost vláknobetonů vystavených po dlouhou dobu v prostředí s vysokou koncentrací CO2 se odhaduje pomocí metody stanovení součinitele difuzního odporu. Porovnáním hloubky karbonatace, prostřednictvím fenolftaleinového testu, s koeficientem difuzního odporu vzorků přináší zjištění, že mezi těmito dvěma hodnotami existuje poměrně úzký vztah.

Czech abstract

Přidání strukturálních vláken do betonu má vliv, pozitivní či negativní, na dlouhodobou trvanlivost betonu. Dlouhá polymerní a ocelová vlákna nebrání smrštění v počáteční fázi zrání betonu, ale na druhé straně vytváří tuhý skelet zabraňující deformaci.Trvanlivost vláknobetonů vystavených po dlouhou dobu v prostředí s vysokou koncentrací CO2 se odhaduje pomocí metody stanovení součinitele difuzního odporu. Porovnáním hloubky karbonatace, prostřednictvím fenolftaleinového testu, s koeficientem difuzního odporu vzorků přináší zjištění, že mezi těmito dvěma hodnotami existuje poměrně úzký vztah.

English abstract

Adding structural fibres into concrete has an impact, both positive and negative, on the long-term durability of concrete. Polymer and steel fibres do not resist shrinkage of the concrete, on the other hand, create a tough skeleton preventing deformation. Durability of fibre concretes exposed for a long time in the environment of CO2 is estimated using the method of determining the coefficient of diffusion resistence. Comparison of the determined carbonation depth and the diffusion coefficient of the fibre concrete samples by means of a phenolphthalein test brings a finding that there is a relatively close correlation between the two values.

Keywords

Fiber reinforced concrete, polymer and steel fibers, the coefficient of diffusion resistance, the depth of carbonation, correlation dependence.

Released

01.06.2016

Publisher

České vysoké učení v Praze

Location

Praha

ISBN

978-80-01-05958-6

Book

CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech

Edition number

1

Pages from

202

Pages to

209

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT126042,
 author="Tomáš {Stavař} and Michal {Stehlík}",
 title="Odolnost vláknobetonu proti agresivnímu prostředí se zvýšenou koncentrací CO2",
 annote="Přidání strukturálních vláken do betonu má vliv, pozitivní či negativní, na dlouhodobou trvanlivost betonu. Dlouhá polymerní a ocelová vlákna nebrání smrštění v počáteční fázi zrání betonu, ale na druhé straně vytváří tuhý skelet zabraňující deformaci.Trvanlivost vláknobetonů vystavených po dlouhou dobu v prostředí s vysokou koncentrací CO2 se odhaduje pomocí metody stanovení součinitele difuzního odporu. Porovnáním hloubky karbonatace, prostřednictvím fenolftaleinového testu, s koeficientem difuzního odporu vzorků přináší zjištění, že mezi těmito dvěma hodnotami existuje poměrně úzký vztah.",
 address="České vysoké učení v Praze",
 booktitle="CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech",
 chapter="126042",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="České vysoké učení v Praze",
 year="2016",
 month="june",
 pages="202--209",
 publisher="České vysoké učení v Praze",
 type="conference paper"
}