Publication detail

Odolnost vláknobetonu proti agresivnímu prostředí se zvýšenou koncentrací CO2

Original Title

Odolnost vláknobetonu proti agresivnímu prostředí se zvýšenou koncentrací CO2

Czech Title

Odolnost vláknobetonu proti agresivnímu prostředí se zvýšenou koncentrací CO2

Language

cs

Original Abstract

Přidání strukturálních vláken do betonu má vliv, pozitivní či negativní, na dlouhodobou trvanlivost betonu. Dlouhá polymerní a ocelová vlákna nebrání smrštění v počáteční fázi zrání betonu, ale na druhé straně vytváří tuhý skelet zabraňující deformaci.Trvanlivost vláknobetonů vystavených po dlouhou dobu v prostředí s vysokou koncentrací CO2 se odhaduje pomocí metody stanovení součinitele difuzního odporu. Porovnáním hloubky karbonatace, prostřednictvím fenolftaleinového testu, s koeficientem difuzního odporu vzorků přináší zjištění, že mezi těmito dvěma hodnotami existuje poměrně úzký vztah.

Czech abstract

Přidání strukturálních vláken do betonu má vliv, pozitivní či negativní, na dlouhodobou trvanlivost betonu. Dlouhá polymerní a ocelová vlákna nebrání smrštění v počáteční fázi zrání betonu, ale na druhé straně vytváří tuhý skelet zabraňující deformaci.Trvanlivost vláknobetonů vystavených po dlouhou dobu v prostředí s vysokou koncentrací CO2 se odhaduje pomocí metody stanovení součinitele difuzního odporu. Porovnáním hloubky karbonatace, prostřednictvím fenolftaleinového testu, s koeficientem difuzního odporu vzorků přináší zjištění, že mezi těmito dvěma hodnotami existuje poměrně úzký vztah.

BibTex


@inproceedings{BUT126042,
 author="Tomáš {Stavař} and Michal {Stehlík}",
 title="Odolnost vláknobetonu proti agresivnímu prostředí se zvýšenou koncentrací CO2",
 annote="Přidání strukturálních vláken do betonu má vliv, pozitivní či negativní, na dlouhodobou trvanlivost betonu. Dlouhá polymerní a ocelová vlákna nebrání smrštění v počáteční fázi zrání betonu, ale na druhé straně vytváří tuhý skelet zabraňující deformaci.Trvanlivost vláknobetonů vystavených po dlouhou dobu v prostředí s vysokou koncentrací CO2 se odhaduje pomocí metody stanovení součinitele difuzního odporu. Porovnáním hloubky karbonatace, prostřednictvím fenolftaleinového testu, s koeficientem difuzního odporu vzorků přináší zjištění, že mezi těmito dvěma hodnotami existuje poměrně úzký vztah.",
 address="České vysoké učení v Praze",
 booktitle="CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech",
 chapter="126042",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="České vysoké učení v Praze",
 year="2016",
 month="june",
 pages="202--209",
 publisher="České vysoké učení v Praze",
 type="conference paper"
}