Publication detail

Durability properties of concrete with addedpolymer and steel fibers

STAVAŘ, T. STEHLÍK, M.

Original Title

Trvanlivostní vlastnosti betonů s přídavkem polymerních a ocelových vláken

Czech Title

Trvanlivostní vlastnosti betonů s přídavkem polymerních a ocelových vláken

English Title

Durability properties of concrete with addedpolymer and steel fibers

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Mechanické a deformační vlastnosti betonu jsou výrazně zlepšeny přídavkem dlouhých konstrukčních vláken. Tento přídavek nemá vždy pozitivní vliv na trvanlivost betonu, což bude hlavním tématem výzkumu. Jedním z důležitých faktorů je posoudit propustnost povrchové vrstvy, která tvoří v podstatě „vstupní bránu“ pro různé škodlivé látky. Jako nejvhodnější laboratorní testy se pro tento výzkum jeví metoda TORRENT a metoda ustáleného toku chloridů do betonu NORDTEST. Naměřené výsledky obou metod jsou do jisté míry srovnatelné.

Czech abstract

Mechanické a deformační vlastnosti betonu jsou výrazně zlepšeny přídavkem dlouhých konstrukčních vláken. Tento přídavek nemá vždy pozitivní vliv na trvanlivost betonu, což bude hlavním tématem výzkumu. Jedním z důležitých faktorů je posoudit propustnost povrchové vrstvy, která tvoří v podstatě „vstupní bránu“ pro různé škodlivé látky. Jako nejvhodnější laboratorní testy se pro tento výzkum jeví metoda TORRENT a metoda ustáleného toku chloridů do betonu NORDTEST. Naměřené výsledky obou metod jsou do jisté míry srovnatelné.

English abstract

Mechanical and deformational properties of concrete are markedly improved by the addition of long structural fibers. This addition, however, not always improves the durability of concrete, which will be the main topic of research. One important factor is to assess the permeability of the surface layer, which forms essentially a "gateway" for different pollutants. The TORRENT permeability method and the method for determination of the non-steady-state migration coefficient of chlorides in concrete – NORDTEST - was used in this research. The measured results of both used methods are partially comparable.

Keywords

Durability of concrete, polymer fibers, steel fibers, surface layer, permeability of concrete.

Released

18.05.2016

Publisher

Vysoké učení techniké v Brně

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5341-8

Book

Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví

Pages from

161

Pages to

168

Pages count

8

BibTex


@inproceedings{BUT125964,
 author="Tomáš {Stavař} and Michal {Stehlík}",
 title="Trvanlivostní vlastnosti betonů s přídavkem polymerních a ocelových vláken",
 annote="Mechanické a deformační vlastnosti betonu jsou výrazně zlepšeny přídavkem dlouhých konstrukčních vláken. Tento přídavek nemá vždy pozitivní vliv na trvanlivost betonu, což bude hlavním tématem výzkumu. Jedním z důležitých faktorů je posoudit propustnost povrchové vrstvy, která tvoří v podstatě „vstupní bránu“ pro různé škodlivé látky. Jako nejvhodnější laboratorní testy se pro tento výzkum jeví metoda TORRENT a metoda ustáleného toku chloridů do betonu NORDTEST. Naměřené výsledky obou metod jsou do jisté míry srovnatelné.",
 address="Vysoké učení techniké v Brně",
 booktitle="Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví",
 chapter="125964",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení techniké v Brně",
 year="2016",
 month="may",
 pages="161--168",
 publisher="Vysoké učení techniké v Brně",
 type="conference paper"
}