Publication detail

Web Control of the Robotic Arm

ARM, J.

Original Title

Web Control of the Robotic Arm

Czech Title

Ovládání robotické ruky z webového prostředí

English Title

Web Control of the Robotic Arm

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

In this paper, control of the 5-DOF stationary robotic arm is presented. This robot uses RC servo-motors which are controlled using NXP LPC1756 at low level. This system is connected to server made up from Raspberry Pi running Java application server Glassfish. The robotic arm is controlled using only web browser using HTML5 and Javascript technology through internet connection. First purpose of this project is to popularize this type of robotic arm platform as a functional model of a true machine for hobbyists and researchers. Second purpose is to propose another approach of economic web based HMI for end user machines.

Czech abstract

V tomto článku je prezentován projekt o řízení stacionární robotické ruky s pěti stupni volnosti. Robot je osazen RC servomotory a je řízen na nejnižší úrovni pomocí NXP LPC1756. Systém je napojen na server tvořen Raspberry Pi modulem, na kterém je spuštěn Glassfish aplikační server. Robot je řízen uživatelem přes webový prohlížeč za použití HTML5 a Javascript technologií. Prvním účelem této práce je popularizovat robot jako model skutečného stroje. Druhým účelem je navrhnout HMI pro ovládání nenáročných zařízení.

English abstract

In this paper, control of the 5-DOF stationary robotic arm is presented. This robot uses RC servo-motors which are controlled using NXP LPC1756 at low level. This system is connected to server made up from Raspberry Pi running Java application server Glassfish. The robotic arm is controlled using only web browser using HTML5 and Javascript technology through internet connection. First purpose of this project is to popularize this type of robotic arm platform as a functional model of a true machine for hobbyists and researchers. Second purpose is to propose another approach of economic web based HMI for end user machines.

Keywords

Robotic arm, LPC1756, Raspberry Pi, RC servo, HTML5, Javascript, websocket

Released

28.04.2016

Publisher

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Location

Brno

ISBN

978-80-214-5350-0

Book

Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016

Edition

1

Edition number

první

Pages from

456

Pages to

460

Pages count

777

URL

BibTex


@inproceedings{BUT124541,
 author="Jakub {Arm}",
 title="Web Control of the Robotic Arm",
 annote="In this paper, control of the 5-DOF stationary robotic arm is presented. This robot uses RC servo-motors which are controlled using NXP LPC1756 at low level. This system is connected to server made up from Raspberry Pi running Java application server Glassfish. The robotic arm is controlled using only web browser using HTML5 and Javascript technology through internet connection. First purpose of this project is to popularize this type of robotic arm platform as a functional model of a true machine for hobbyists and researchers. Second purpose is to propose another approach of economic web based HMI for end user machines.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 booktitle="Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016",
 chapter="124541",
 edition="1",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 year="2016",
 month="april",
 pages="456--460",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních",
 type="conference paper"
}