Publication detail

Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene

Original Title

Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene

Czech Title

Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene

Language

cs

Original Abstract

Cílem této práce bylo stanovit celkovou antioxidační aktivitu 7 různých odrůd červenoplodého angreštu a porovnat hodnoty antioxidační aktivity u sledovaných odrůd pěstovaných ve formě keře a ve formě dvoukmenného vřetene. Nejvyšší antioxidační aktivita byla naměřena u odrůdy angreštu ˊAlanˊ, nejnižší pak u odrůdy ˊRemarkaˊ. Rozdíl mezi antioxidační aktivitou odrůd angreštu pěstovaných různými technologiemi byl statisticky nevýznamný.

Czech abstract

Cílem této práce bylo stanovit celkovou antioxidační aktivitu 7 různých odrůd červenoplodého angreštu a porovnat hodnoty antioxidační aktivity u sledovaných odrůd pěstovaných ve formě keře a ve formě dvoukmenného vřetene. Nejvyšší antioxidační aktivita byla naměřena u odrůdy angreštu ˊAlanˊ, nejnižší pak u odrůdy ˊRemarkaˊ. Rozdíl mezi antioxidační aktivitou odrůd angreštu pěstovaných různými technologiemi byl statisticky nevýznamný.

BibTex


@article{BUT123922,
  author="Pavel {Diviš} and Zuzana {Jurečková} and Aleš {Matějíček} and Jiří {Kaplan} and Alena {Křenová}",
  title="Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene",
  annote="Cílem této práce bylo stanovit celkovou antioxidační aktivitu 7 různých odrůd červenoplodého angreštu a porovnat hodnoty antioxidační aktivity u sledovaných odrůd pěstovaných ve formě keře a ve formě dvoukmenného vřetene. Nejvyšší antioxidační aktivita byla naměřena u odrůdy angreštu ˊAlanˊ, nejnižší pak u odrůdy ˊRemarkaˊ. Rozdíl mezi antioxidační aktivitou odrůd angreštu pěstovaných různými technologiemi byl statisticky nevýznamný.",
  chapter="123922",
  howpublished="print",
  number="24",
  year="2015",
  month="june",
  pages="13--16",
  type="journal article - other"
}