Publication detail

Napájení kotle vodou - regulovaná soustava s neminimální fází

NĚMEC, Z., SKÁLA, Z.

Original Title

Napájení kotle vodou - regulovaná soustava s neminimální fází

Czech Title

Napájení kotle vodou - regulovaná soustava s neminimální fází

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek analyzuje spalovenský kotel jako regulovanou soustavu z hlediska regulace výšky hladiny vody v bubnu tohoto kotle. Soustava má dva vstupy – akční veličinou je napájecí voda , poruchovou veličinou je odběr páry z bubnu kotle. Je popsán postup identifikace soustavy z provozních měření a jsou uvedeny podrobné výsledky identifikace. Analýza na reálné technologii potvrdila, že jde o soustavu s neminimální fází. Z toho vyplývají značně nevýhodné regulační vlastnosti a obtížnější syntéza souvisejících regulačních obvodů.

Czech abstract

Příspěvek analyzuje spalovenský kotel jako regulovanou soustavu z hlediska regulace výšky hladiny vody v bubnu tohoto kotle. Soustava má dva vstupy – akční veličinou je napájecí voda , poruchovou veličinou je odběr páry z bubnu kotle. Je popsán postup identifikace soustavy z provozních měření a jsou uvedeny podrobné výsledky identifikace. Analýza na reálné technologii potvrdila, že jde o soustavu s neminimální fází. Z toho vyplývají značně nevýhodné regulační vlastnosti a obtížnější syntéza souvisejících regulačních obvodů.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT12362,
 author="Zdeněk {Němec} and Zdeněk {Skála}",
 title="Napájení kotle vodou - regulovaná soustava s neminimální fází",
 annote="Příspěvek analyzuje spalovenský kotel jako regulovanou soustavu z hlediska regulace výšky hladiny vody v bubnu tohoto kotle. Soustava má dva vstupy – akční veličinou je napájecí voda , poruchovou veličinou je odběr páry z bubnu kotle. Je popsán postup identifikace soustavy z provozních měření a jsou uvedeny podrobné výsledky identifikace. Analýza na reálné technologii potvrdila, že jde o soustavu s neminimální fází. Z toho vyplývají značně nevýhodné regulační vlastnosti a obtížnější syntéza souvisejících regulačních obvodů.",
 address="STU Bratislava, Faculty of Electical Engineering and Information Technology",
 booktitle="Control of Power Systems ´04",
 chapter="12362",
 institution="STU Bratislava, Faculty of Electical Engineering and Information Technology",
 year="2004",
 month="june",
 pages="188",
 publisher="STU Bratislava, Faculty of Electical Engineering and Information Technology",
 type="conference paper"
}