Publication detail

Stabilizace provozu bubnového kotle dokonalejším řízením napájecí vody

NĚMEC, Z., SKÁLA, Z.

Original Title

Stabilizace provozu bubnového kotle dokonalejším řízením napájecí vody

Czech Title

Stabilizace provozu bubnového kotle dokonalejším řízením napájecí vody

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek ukazuje příklad stabilizace chodu spalovanského kotle zlepšením regulace napájecí vody. Problém je obecněji analyzován a řešení je teoreticky zdůvodněno, protože se jedná o regulovanou soustavu s neminimální fází a tudíž obtížně regulovatelnou. Jsou uvedeny modely dané konkrétní regulované soustavy a jsou popsány navržené úpravy dřívější regulace. Přínosy úprav regulace jsou demonstrovány nejen pomocí simulací, ale i na výsledcích měření z reálného provozu spalovny.

Czech abstract

Příspěvek ukazuje příklad stabilizace chodu spalovanského kotle zlepšením regulace napájecí vody. Problém je obecněji analyzován a řešení je teoreticky zdůvodněno, protože se jedná o regulovanou soustavu s neminimální fází a tudíž obtížně regulovatelnou. Jsou uvedeny modely dané konkrétní regulované soustavy a jsou popsány navržené úpravy dřívější regulace. Přínosy úprav regulace jsou demonstrovány nejen pomocí simulací, ale i na výsledcích měření z reálného provozu spalovny.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT12360,
 author="Zdeněk {Němec} and Zdeněk {Skála}",
 title="Stabilizace provozu bubnového kotle dokonalejším řízením napájecí vody",
 annote="Příspěvek ukazuje příklad stabilizace chodu spalovanského kotle zlepšením regulace napájecí vody. Problém je obecněji analyzován a řešení je teoreticky zdůvodněno, protože se jedná o regulovanou soustavu s neminimální fází a tudíž obtížně regulovatelnou. Jsou uvedeny modely dané konkrétní regulované soustavy a jsou popsány navržené úpravy dřívější regulace. Přínosy úprav regulace jsou demonstrovány nejen pomocí simulací, ale i na výsledcích měření z reálného provozu spalovny.",
 address="Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Energetický ústav",
 booktitle="Dny spalování 2004 (DAYS OF COMBUSTION 2004)",
 chapter="12360",
 institution="Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Energetický ústav",
 year="2004",
 month="june",
 pages="30",
 publisher="Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Energetický ústav",
 type="conference paper"
}