Publication detail

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015: Databázové úložiště

Original Title

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015: Databázové úložiště

Czech Title

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015: Databázové úložiště

Language

cs

Original Abstract

Zpráva obsahuje analýzu nejvhodnějšího řešení ukládání velkého množství různorodých dat se zajištěním jejich dostupnosti, zálohování a bezpečnosti.

Czech abstract

Zpráva obsahuje analýzu nejvhodnějšího řešení ukládání velkého množství různorodých dat se zajištěním jejich dostupnosti, zálohování a bezpečnosti.

BibTex


@techreport{BUT123469,
 author="Petr {Sysel} and Radim {Burget} and Jan {Mašek}",
 title="Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015: Databázové úložiště",
 annote="Zpráva obsahuje analýzu nejvhodnějšího řešení ukládání velkého množství různorodých dat se zajištěním jejich dostupnosti, zálohování a bezpečnosti.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="123469",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2015",
 month="august",
 publisher="VUT v Brně",
 type="report"
}