Publication detail

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza nástrojů a pravidel pro tvorbu dokumentace

Original Title

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza nástrojů a pravidel pro tvorbu dokumentace

Czech Title

Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza nástrojů a pravidel pro tvorbu dokumentace

Language

cs

Original Abstract

Zpráva obsahuje analýzu a stanovení pravidel pro tvorbu a správu dokumentace. Důraz je kladen na systém umožnující automatizovanou tvorbu dokumentace přímo ze zdrojových souborů.

Czech abstract

Zpráva obsahuje analýzu a stanovení pravidel pro tvorbu a správu dokumentace. Důraz je kladen na systém umožnující automatizovanou tvorbu dokumentace přímo ze zdrojových souborů.

BibTex


@techreport{BUT123464,
 author="Petr {Sysel} and Radim {Burget} and Jan {Mašek}",
 title="Odborná zpráva o postupu prací za rok 2014: Analýza nástrojů a pravidel pro tvorbu dokumentace",
 annote="Zpráva obsahuje analýzu a stanovení pravidel pro tvorbu a správu dokumentace. Důraz je kladen na systém umožnující automatizovanou tvorbu dokumentace přímo ze zdrojových souborů.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="123464",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2014",
 month="december",
 publisher="VUT v Brně",
 type="report"
}