Publication detail

Využití PCA analýzy k identifikaci hlavních komponent finančních ukazatelů

ŠEBESTOVÁ, M.

Original Title

Využití PCA analýzy k identifikaci hlavních komponent finančních ukazatelů

Czech Title

Využití PCA analýzy k identifikaci hlavních komponent finančních ukazatelů

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá identifikací hlavních komponent finančních ukazatelů na vzorku 43 českých stavebních společností a následnou redukcí ukazatelů do umělých proměnných, pomocí kterých by mělo dojít k efektivnějšímu popsání finanční stability firem.

Czech abstract

Článek se zabývá identifikací hlavních komponent finančních ukazatelů na vzorku 43 českých stavebních společností a následnou redukcí ukazatelů do umělých proměnných, pomocí kterých by mělo dojít k efektivnějšímu popsání finanční stability firem.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT123442,
 author="Monika {Šebestová}",
 title="Využití PCA analýzy k identifikaci hlavních komponent finančních ukazatelů",
 annote="Článek se zabývá identifikací hlavních komponent finančních ukazatelů na vzorku 43 českých stavebních společností a následnou redukcí ukazatelů do umělých proměnných, pomocí kterých by mělo dojít k efektivnějšímu popsání finanční stability firem.",
 address="Fakulta podnikatelská VUT v Brně",
 booktitle="Workshop specifického výzkumu 2015",
 chapter="123442",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Fakulta podnikatelská VUT v Brně",
 year="2015",
 month="december",
 pages="98--105",
 publisher="Fakulta podnikatelská VUT v Brně",
 type="conference paper"
}