Publication detail

Selected ndt methods for determination of durability characteristics of fibre composites with cement matrix

STEHLÍK, M. STAVAŘ, T. ROZSYPALOVÁ, I.

Original Title

Selected ndt methods for determination of durability characteristics of fibre composites with cement matrix

Czech Title

Vybrané NDT metody pro stanovení charakteristik trvanlivosti vláknových kompozitů s cementovou matricí

English Title

Selected ndt methods for determination of durability characteristics of fibre composites with cement matrix

Type

journal article

Language

en

Original Abstract

Fibre concretes are modern building materials. Their excellent strength and deformation characteristics have already been sufficiently proven, however, their durability has not been established so far. In general, durability depends on the properties of the surface layer of concrete but also on its internal structure. A number of testing methods have been described which assess the quality of capillary-porous system of concrete on the principle of measuring gas and liquid permeability. The surface permeability tests were carried out on concrete slabs of four concrete formulas. The determination of permeability and chloride migration of the surface layer of fibre concrete and reference concrete slabs by means of TORRENT, GWT and NORDTEST methods proved the objectivity of all the three methods with a view to the comparable relative results of air and water permeability and chloride migration.

Czech abstract

Vláknobetony jsou moderní stavební materiály. Jejich vynikající pevnostní a deformační vlastnosti jsou již dostatečně prokázány, nebyla však dosud stanovena jejich trvanlivost. Obecně trvanlivost závisí na vlastnostech povrchové vrstvy betonu, ale také na jeho vnitřní struktuře. Je popsáno mnoho zkušebních metod které zhodnotí porozitu kapilárního systému betonu na principu průchodu plynu a kapaliny. Povrchové permeabilitní testy byly provedeny na betonových deskách čtyř receptur. Stanovené propustnosti a migrace chloridů povrchové vrstvy referenčního betonu a vláknobetonů metodami TORRENT, GWT a NORDTEST prokázaly objektivitu všech tří metod s ohledem na porovnání dosažených výsledků relativní propustnosti vzduchu a vody a chloridové migrace.

English abstract

Fibre concretes are modern building materials. Their excellent strength and deformation characteristics have already been sufficiently proven, however, their durability has not been established so far. In general, durability depends on the properties of the surface layer of concrete but also on its internal structure. A number of testing methods have been described which assess the quality of capillary-porous system of concrete on the principle of measuring gas and liquid permeability. The surface permeability tests were carried out on concrete slabs of four concrete formulas. The determination of permeability and chloride migration of the surface layer of fibre concrete and reference concrete slabs by means of TORRENT, GWT and NORDTEST methods proved the objectivity of all the three methods with a view to the comparable relative results of air and water permeability and chloride migration.

Keywords

Modern building materials, cement matrix, TORRENT, GWT and NORDTEST methods

RIV year

2015

Released

01.07.2015

Location

Roumania

Pages from

120

Pages to

126

Pages count

7

URL

BibTex


@article{BUT121923,
  author="Iva {Rozsypalová} and Michal {Stehlík} and Tomáš {Stavař}",
  title="Selected ndt methods for determination of durability characteristics of fibre composites with cement matrix",
  annote="Fibre concretes are modern building materials. Their excellent strength and deformation characteristics have already been sufficiently proven, however, their durability has not been established so far. In general, durability depends on the properties of the surface layer of concrete but also on its internal structure. A number of testing methods have been described which assess the quality of capillary-porous system of concrete on the principle of measuring gas and liquid permeability. The surface permeability tests were carried out on concrete slabs of four concrete formulas. The determination of permeability and chloride migration of the surface layer of fibre concrete and reference concrete slabs by means of TORRENT, GWT and NORDTEST methods proved the objectivity of all the three methods with a view to the comparable relative results of air and water permeability and chloride migration.",
  chapter="121923",
  howpublished="online",
  number="7",
  year="2015",
  month="july",
  pages="120--126",
  type="journal article"
}