Publication detail

Kapacitní charakteristiky nejčastěji používaných nízkých přelivů

Original Title

Kapacitní charakteristiky nejčastěji používaných nízkých přelivů

Czech Title

Kapacitní charakteristiky nejčastěji používaných nízkých přelivů

Language

cs

Original Abstract

Práce popisuje určení součinitele průtoku vybraných typů nízkých přelivů.

Czech abstract

Práce popisuje určení součinitele průtoku vybraných typů nízkých přelivů.

Documents

BibTex


@techreport{BUT121562,
 author="Jan {Šulc} and Petr {Lukášek}",
 title="Kapacitní charakteristiky nejčastěji používaných nízkých přelivů",
 annote="Práce popisuje určení součinitele průtoku vybraných typů nízkých přelivů.",
 address="LVV ÚVST FAST VUT v Brně",
 chapter="121562",
 howpublished="print",
 institution="LVV ÚVST FAST VUT v Brně",
 year="2015",
 month="december",
 pages="1--57",
 publisher="LVV ÚVST FAST VUT v Brně",
 type="report"
}