Publication detail

Experimentální ověření chování skleněných a uhlíkových vláken v alkalickém prostředí

GIRGLE, F. BODNÁROVÁ, L. MATUŠÍKOVÁ, A. JANÁK, P. PROKEŠ, J.

Original Title

Experimentální ověření chování skleněných a uhlíkových vláken v alkalickém prostředí

Czech Title

Experimentální ověření chování skleněných a uhlíkových vláken v alkalickém prostředí

Language

cs

Original Abstract

Článek se věnuje problematice odolnosti skleněných a uhlíkových vláken vystavených působení alkalického prostředí betonu. Vysoce alkalické prostředí betonu o pH vyšším než 12,0 působí především na skleněná vlákna značně degradačně. Degradace vlákna se projevuje snížením jeho tahové pevnosti, přičemž míra snížení pevnosti vlákna je závislá na době expozice. V článku jsou stručně představeny výsledky rozsáhlého experimentálního programu, jenž měl za cíl stanovit vliv koncentrace alkalických iontů v roztoku na snížení užitných vlastností vláken. Jako srovnávací byly testovány vzorky vystavené působení lázně s destilovanou vodou a též uložené pouze na vzduchu.

Czech abstract

Článek se věnuje problematice odolnosti skleněných a uhlíkových vláken vystavených působení alkalického prostředí betonu. Vysoce alkalické prostředí betonu o pH vyšším než 12,0 působí především na skleněná vlákna značně degradačně. Degradace vlákna se projevuje snížením jeho tahové pevnosti, přičemž míra snížení pevnosti vlákna je závislá na době expozice. V článku jsou stručně představeny výsledky rozsáhlého experimentálního programu, jenž měl za cíl stanovit vliv koncentrace alkalických iontů v roztoku na snížení užitných vlastností vláken. Jako srovnávací byly testovány vzorky vystavené působení lázně s destilovanou vodou a též uložené pouze na vzduchu.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT120950,
 author="František {Girgle} and Lenka {Bodnárová} and Anna {Matušíková} and Petr {Janák} and Jan {Prokeš}",
 title="Experimentální ověření chování skleněných a uhlíkových vláken v alkalickém prostředí",
 annote="Článek se věnuje problematice odolnosti skleněných a uhlíkových vláken vystavených působení alkalického prostředí betonu. Vysoce alkalické prostředí betonu o pH vyšším než 12,0 působí především na skleněná vlákna značně degradačně. Degradace vlákna se projevuje snížením jeho tahové pevnosti, přičemž míra snížení pevnosti vlákna je závislá na době expozice. V článku jsou stručně představeny výsledky rozsáhlého experimentálního programu, jenž měl za cíl stanovit vliv koncentrace alkalických iontů v roztoku na snížení užitných vlastností vláken. Jako srovnávací byly testovány vzorky vystavené působení lázně s destilovanou vodou a též uložené pouze na vzduchu.",
 address="SEKURON, s.r.o.",
 booktitle="12. Konference speciální betony: betony v extrémních podmínkách, vysokohodnotné betony, ostatní speciální betony",
 chapter="120950",
 howpublished="print",
 institution="SEKURON, s.r.o.",
 year="2015",
 month="october",
 pages="44--49",
 publisher="SEKURON, s.r.o.",
 type="conference paper"
}