Publication detail

Využití CFD simulace k stanovení zatěžovacích charakteristik hladinového klapkového uzávěru

Original Title

Využití CFD simulace k stanovení zatěžovacích charakteristik hladinového klapkového uzávěru

Czech Title

Využití CFD simulace k stanovení zatěžovacích charakteristik hladinového klapkového uzávěru

Language

cs

Original Abstract

Příspěvek se zabývá možností využití numerické simulace proudění ke stanovení zatěžovacích charakteristik hladinové klapky. V článku jsou představeny výsledky experimentálního a numerického modelování proudění v prostoru klapky. Je uveden přehled vybraných numerických modelů turbulentního proudění, použitých pro simulaci podmínek shodných s testovaným hydraulickým modelem. Výsledky numerického modelu jsou porovnány s naměřenými daty a údaji v dostupné literatuře.

Czech abstract

Příspěvek se zabývá možností využití numerické simulace proudění ke stanovení zatěžovacích charakteristik hladinové klapky. V článku jsou představeny výsledky experimentálního a numerického modelování proudění v prostoru klapky. Je uveden přehled vybraných numerických modelů turbulentního proudění, použitých pro simulaci podmínek shodných s testovaným hydraulickým modelem. Výsledky numerického modelu jsou porovnány s naměřenými daty a údaji v dostupné literatuře.

Documents

BibTex


@article{BUT120930,
 author="Daniel {Picka} and Jan {Šulc}",
 title="Využití CFD simulace k stanovení zatěžovacích charakteristik hladinového klapkového uzávěru",
 annote="Příspěvek se zabývá možností využití numerické simulace proudění ke stanovení zatěžovacích charakteristik hladinové klapky. V článku jsou představeny výsledky experimentálního a numerického modelování proudění v prostoru klapky. Je uveden přehled vybraných numerických modelů turbulentního proudění, použitých pro simulaci podmínek shodných s testovaným hydraulickým modelem. Výsledky numerického modelu jsou porovnány s naměřenými daty a údaji v dostupné literatuře.",
 address="Vodní hospodářství",
 chapter="120930",
 howpublished="print",
 institution="Vodní hospodářství",
 number="11",
 volume="2015",
 year="2015",
 month="november",
 pages="13--18",
 publisher="Vodní hospodářství",
 type="journal article - other"
}