Publication detail

Kryptografie v informatice

ZEMAN, V. MARTINÁSEK, Z.

Original Title

Kryptografie v informatice

Czech Title

Kryptografie v informatice

Language

cs

Original Abstract

Bezpečnostní strategie, analýza rizik, funkce prosazující bezpečnost, bezpečnostní mechanismy, kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů. Matematické základy kryptologie. Substituční a transpoziční šifry. Kryptografie tajným klíčem, šifrovací algoritmus AES, kryptografie veřejným klíčem, systém RSA. Kryptografické klíče a jejich management. Digitální podpis, základní kryptografické protokoly a jejich prvky. Speciální algoritmy pro protokoly, identifikační schémata. Bezpečnost přenosu dat. Internet a bezpečnost, ochrana soukromí. Bezpečné elektronické obchodování, legislativní a společenskoetická ochrana dat.

Czech abstract

Bezpečnostní strategie, analýza rizik, funkce prosazující bezpečnost, bezpečnostní mechanismy, kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů. Matematické základy kryptologie. Substituční a transpoziční šifry. Kryptografie tajným klíčem, šifrovací algoritmus AES, kryptografie veřejným klíčem, systém RSA. Kryptografické klíče a jejich management. Digitální podpis, základní kryptografické protokoly a jejich prvky. Speciální algoritmy pro protokoly, identifikační schémata. Bezpečnost přenosu dat. Internet a bezpečnost, ochrana soukromí. Bezpečné elektronické obchodování, legislativní a společenskoetická ochrana dat.

Documents

BibTex


@misc{BUT120512,
 author="Václav {Zeman} and Zdeněk {Martinásek}",
 title="Kryptografie v informatice",
 annote="Bezpečnostní strategie, analýza rizik, funkce prosazující bezpečnost, bezpečnostní mechanismy, kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů. Matematické základy kryptologie. Substituční a transpoziční šifry. Kryptografie tajným klíčem, šifrovací algoritmus AES, kryptografie veřejným klíčem, systém RSA. Kryptografické klíče a jejich management. Digitální podpis, základní kryptografické protokoly a jejich prvky. Speciální algoritmy pro protokoly, identifikační schémata. Bezpečnost přenosu dat. Internet a bezpečnost, ochrana soukromí. Bezpečné elektronické obchodování, legislativní a společenskoetická ochrana dat.",
 address="UTKO, FEKT, VUT v Brně",
 chapter="120512",
 howpublished="online",
 institution="UTKO, FEKT, VUT v Brně",
 year="2015",
 month="january",
 publisher="UTKO, FEKT, VUT v Brně",
 type="course reader"
}