Publication detail

Řešení jistých funkcionálních rovnic permutacemi množiny všech reálných čísel.

CHVALINA, J., CHVALINOVÁ, L.

Original Title

Řešení jistých funkcionálních rovnic permutacemi množiny všech reálných čísel.

Czech Title

Řešení jistých funkcionálních rovnic permutacemi množiny všech reálných čísel.

Language

cs

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT12042,
 author="Jan {Chvalina} and Ludmila {Chvalinová}",
 title="Řešení jistých funkcionálních rovnic permutacemi množiny všech reálných čísel.",
 address="MU Brno",
 booktitle="Matematika a didaktika matematiky",
 chapter="12042",
 edition="Sborník prací PdF MU, sv. 171",
 institution="MU Brno",
 year="2004",
 month="january",
 pages="13",
 publisher="MU Brno",
 type="conference paper"
}