Publication detail

Optimalizace tvaru sacích kanálů diferenciálně čerpané komory pomocí modelování dynamiky proudění tekutin

Original Title

Optimalizace tvaru sacích kanálů diferenciálně čerpané komory pomocí modelování dynamiky proudění tekutin

Czech Title

Optimalizace tvaru sacích kanálů diferenciálně čerpané komory pomocí modelování dynamiky proudění tekutin

Language

cs

Original Abstract

Eviromentální skenovací elektronový mikroskop umožňuje studovat vzorky při vysokých tlacích. Vytváří nové možnosti v oblasti zkoumání různých druhů vzorků a jejich fází. V článku jsou analyzovány a porovnány výsledky simulací čerpání vzduchu u vybraných tvarů diferencialně čerpané komory při vytvoření vakua, za použití systému ANSYS Fluent a SolidWorks.

Czech abstract

Eviromentální skenovací elektronový mikroskop umožňuje studovat vzorky při vysokých tlacích. Vytváří nové možnosti v oblasti zkoumání různých druhů vzorků a jejich fází. V článku jsou analyzovány a porovnány výsledky simulací čerpání vzduchu u vybraných tvarů diferencialně čerpané komory při vytvoření vakua, za použití systému ANSYS Fluent a SolidWorks.

BibTex


@inproceedings{BUT120117,
 author="Michal {Bílek} and Jiří {Maxa} and Petr {Vyroubal}",
 title="Optimalizace tvaru sacích kanálů diferenciálně čerpané komory pomocí modelování dynamiky proudění tekutin",
 annote="Eviromentální skenovací elektronový mikroskop umožňuje studovat vzorky při vysokých tlacích. Vytváří nové možnosti v oblasti zkoumání různých druhů vzorků a jejich fází. V článku jsou analyzovány a porovnány výsledky simulací čerpání vzduchu u vybraných tvarů diferencialně čerpané komory při vytvoření vakua, za použití systému ANSYS Fluent a SolidWorks.",
 address="Tribun EU s.r.o.",
 booktitle="Elektrotechnika a informatika 2015",
 chapter="120117",
 howpublished="print",
 institution="Tribun EU s.r.o.",
 year="2015",
 month="december",
 pages="11--14",
 publisher="Tribun EU s.r.o.",
 type="conference paper"
}