Publication detail

Účinnost zesílení železobetonového sloupu ovinutím FRP tkaninou

Original Title

Účinnost zesílení železobetonového sloupu ovinutím FRP tkaninou

Czech Title

Účinnost zesílení železobetonového sloupu ovinutím FRP tkaninou

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá problematikou zesilování železobetonových sloupů ovinutím kompozitními uhlíkovými tkaninami, přičemž blíže pojednává o dopadu volby návrhového přístupu na výslednou teoretickou účinnost tohoto způsobu zesílení. Z hlediska projektanta je značně problematické usuzovat na správnost řešení navrženého zesílení při využití dostupných návrhových přístupů. Z tohoto důvodu byly provedeny experimentální práce, jejichž cílem bylo kvantifikovat faktory ovlivňující účinnost zesílení ovinutím u centricky zatížených prvků a poukázat na možný rozptyl teoreticky získaných výsledků v porovnání s experimentálně stanovenými hodnotami.

Czech abstract

Článek se zabývá problematikou zesilování železobetonových sloupů ovinutím kompozitními uhlíkovými tkaninami, přičemž blíže pojednává o dopadu volby návrhového přístupu na výslednou teoretickou účinnost tohoto způsobu zesílení. Z hlediska projektanta je značně problematické usuzovat na správnost řešení navrženého zesílení při využití dostupných návrhových přístupů. Z tohoto důvodu byly provedeny experimentální práce, jejichž cílem bylo kvantifikovat faktory ovlivňující účinnost zesílení ovinutím u centricky zatížených prvků a poukázat na možný rozptyl teoreticky získaných výsledků v porovnání s experimentálně stanovenými hodnotami.

BibTex


@inproceedings{BUT119680,
 author="Vojtěch {Kostiha} and František {Girgle} and Dorde {Čairović} and Petr {Štěpánek}",
 title="Účinnost zesílení železobetonového sloupu ovinutím FRP tkaninou",
 annote="Článek se zabývá problematikou zesilování železobetonových sloupů ovinutím kompozitními uhlíkovými tkaninami, přičemž blíže pojednává o dopadu volby návrhového přístupu na výslednou teoretickou účinnost tohoto způsobu zesílení. Z hlediska projektanta je značně problematické usuzovat na správnost řešení navrženého zesílení při využití dostupných návrhových přístupů. Z tohoto důvodu byly provedeny experimentální práce, jejichž cílem bylo kvantifikovat faktory ovlivňující účinnost zesílení ovinutím u centricky zatížených prvků a poukázat na možný rozptyl teoreticky získaných výsledků v porovnání s experimentálně stanovenými hodnotami.",
 address="Česká betonářská společnost ČSSI",
 booktitle="22. Betonářské dny 2015 - Sborník příspěvků konference",
 chapter="119680",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Česká betonářská společnost ČSSI",
 year="2015",
 month="november",
 pages="1--6",
 publisher="Česká betonářská společnost ČSSI",
 type="conference paper"
}