Publication detail

Zesílení železobetonové desky pomocí výztuže FRP

Original Title

Zesílení železobetonové desky pomocí výztuže FRP

Czech Title

Zesílení železobetonové desky pomocí výztuže FRP

Language

cs

Original Abstract

Problém nedostatečné únosnosti železobetonového prvku deskového typu lze vyřešit pomocí přídavné betonové vrstvy s výztuží na bázi GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymer – výztuž na bázi polymeru vyztuženého skleněnými vlákny). Příspěvek popisuje experiment, který ověřil účinnost zesílení nosníku namáhaného čtyřbodovým ohybem. Byl porovnán referenční (nezesílený) prvek se třemi (stejným způsobem) zesílenými vzorky. Sledován byl způsob a rozvoj porušování, průhyb, přetvoření a chování spáry na styku nosníku a přídavné betonové vrstvy. Chování bylo porovnáno s nelineárními numerickými modely vytvořenými v programu Atena. Experiment byl připraven v rámci výzkumné spolupráce s výrobcem GFRP výztuže PREFA KOMPOZITY, a.s.

Czech abstract

Problém nedostatečné únosnosti železobetonového prvku deskového typu lze vyřešit pomocí přídavné betonové vrstvy s výztuží na bázi GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymer – výztuž na bázi polymeru vyztuženého skleněnými vlákny). Příspěvek popisuje experiment, který ověřil účinnost zesílení nosníku namáhaného čtyřbodovým ohybem. Byl porovnán referenční (nezesílený) prvek se třemi (stejným způsobem) zesílenými vzorky. Sledován byl způsob a rozvoj porušování, průhyb, přetvoření a chování spáry na styku nosníku a přídavné betonové vrstvy. Chování bylo porovnáno s nelineárními numerickými modely vytvořenými v programu Atena. Experiment byl připraven v rámci výzkumné spolupráce s výrobcem GFRP výztuže PREFA KOMPOZITY, a.s.

BibTex


@inproceedings{BUT119540,
 author="Petr {Štěpánek} and Pavel {Šulák} and Petr {Šimůnek} and Vojtěch {Kostiha} and Dorde {Čairović}",
 title="Zesílení železobetonové desky pomocí výztuže FRP",
 annote="Problém nedostatečné únosnosti železobetonového prvku deskového typu lze vyřešit pomocí přídavné betonové vrstvy s výztuží na bázi GFRP (Glass Fibre Reinforced Polymer – výztuž na bázi polymeru vyztuženého skleněnými vlákny). Příspěvek popisuje experiment, který ověřil účinnost zesílení nosníku namáhaného čtyřbodovým ohybem. Byl porovnán referenční (nezesílený) prvek se třemi (stejným způsobem) zesílenými vzorky. Sledován byl způsob a rozvoj porušování, průhyb, přetvoření a chování spáry na styku nosníku a přídavné betonové vrstvy. Chování bylo porovnáno s nelineárními numerickými modely vytvořenými v programu Atena. Experiment byl připraven v rámci výzkumné spolupráce s výrobcem GFRP výztuže PREFA KOMPOZITY, a.s.",
 address="Tribun EU",
 booktitle="Sborník príspevkov z 9. seminára Sanácia betónových konštrukcií",
 chapter="119540",
 howpublished="print",
 institution="Tribun EU",
 year="2015",
 month="december",
 pages="131--136",
 publisher="Tribun EU",
 type="conference paper"
}