Publication detail

Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce

MAXERA, P. KLEDUS, R. SEMELA, M. BRADÁČ, A.

Original Title

Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce

Czech Title

Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce

Language

cs

Original Abstract

Článek shrnuje výsledky analýzy chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení Viewpointsystem®, GmgH pro sledování změny úhlu pohledu řidiče. V práci jsou porovnány strategie chování řidičů při jízdě přes přechod. Sledován je způsob navigace řidiče při jízdě a jeho reakce na přecházejícího chodce a na další významné podněty. Současně jsou hledány vhodné způsoby vyhodnocení, které by umožnily popsat takto komplexní děj, jakým je řešení konkrétní jízdní situace a porovnávat a analyzovat chování různých řidičů. Podstatné části této práce byly publikovány na konferencích znalců (EVU 2013, ExFoS 2013) a jsou shrnuty pro časopis Soudní inženýrství a rozšířeny o některá další zpracování výsledků.

Czech abstract

Článek shrnuje výsledky analýzy chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení Viewpointsystem®, GmgH pro sledování změny úhlu pohledu řidiče. V práci jsou porovnány strategie chování řidičů při jízdě přes přechod. Sledován je způsob navigace řidiče při jízdě a jeho reakce na přecházejícího chodce a na další významné podněty. Současně jsou hledány vhodné způsoby vyhodnocení, které by umožnily popsat takto komplexní děj, jakým je řešení konkrétní jízdní situace a porovnávat a analyzovat chování různých řidičů. Podstatné části této práce byly publikovány na konferencích znalců (EVU 2013, ExFoS 2013) a jsou shrnuty pro časopis Soudní inženýrství a rozšířeny o některá další zpracování výsledků.

Documents

BibTex


@article{BUT116807,
 author="Pavel {Maxera} and Robert {Kledus} and Marek {Semela} and Albert {Bradáč}",
 title="Souhrnná analýza chování řidiče při jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce",
 annote="Článek shrnuje výsledky analýzy chování 8 řidičů při jízdě za soumraku a při noční jízdě přes moderně řešený přechod pro chodce. Při jízdě jsou sledovány optické reakce řidičů na různé podněty pomocí speciálního zařízení Viewpointsystem®, GmgH pro sledování změny úhlu pohledu řidiče. V práci jsou porovnány strategie chování řidičů při jízdě přes přechod. Sledován je způsob navigace řidiče při jízdě a jeho reakce na přecházejícího chodce a na další významné podněty. Současně jsou hledány vhodné způsoby vyhodnocení, které by umožnily popsat takto komplexní děj, jakým je řešení konkrétní jízdní situace a porovnávat a analyzovat chování různých řidičů. Podstatné části této práce byly publikovány na konferencích znalců (EVU 2013, ExFoS 2013) a jsou shrnuty pro časopis Soudní inženýrství a rozšířeny o některá další zpracování výsledků.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 chapter="116807",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 number="1",
 volume="26",
 year="2015",
 month="august",
 pages="22--33",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}