Publication detail

Implementace Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu v Matlabu

Original Title

Implementace Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu v Matlabu

Czech Title

Implementace Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu v Matlabu

Language

cs

Original Abstract

Článek představuje implementaci Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu, který je vhodný pro vyhodnocení vlivů dynamického a nehomogenního prostředí (např. kabiny dopravních prostředků). V současné době patří Fialův model mezi nejpokročilejší v oblasti přenosu tepla vně i uvnitř člověka. Model také umožňuje predikovat dynamický tepelný pocit (ukazatel DTS) a jeho originální verze byla s úpravami převzata do komerč- ních programů zabývajících se přenosem tepla jako např. RadTherm či Theseus-FE. Fialův model jsme imple- mentovali do Matlabu a otestovali na experimentálních datech dostupných v odborné literatuře. Matematický popis modelu vychází z parciálních diferenciálních rovnic popisujících časově proměnné 1D vedení tepla v ži- vých tkáních. Soustava těchto rovnic byla řešena numericky metodou konečných diferencí.

Czech abstract

Článek představuje implementaci Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu, který je vhodný pro vyhodnocení vlivů dynamického a nehomogenního prostředí (např. kabiny dopravních prostředků). V současné době patří Fialův model mezi nejpokročilejší v oblasti přenosu tepla vně i uvnitř člověka. Model také umožňuje predikovat dynamický tepelný pocit (ukazatel DTS) a jeho originální verze byla s úpravami převzata do komerč- ních programů zabývajících se přenosem tepla jako např. RadTherm či Theseus-FE. Fialův model jsme imple- mentovali do Matlabu a otestovali na experimentálních datech dostupných v odborné literatuře. Matematický popis modelu vychází z parciálních diferenciálních rovnic popisujících časově proměnné 1D vedení tepla v ži- vých tkáních. Soustava těchto rovnic byla řešena numericky metodou konečných diferencí.

BibTex


@article{BUT116579,
 author="Jan {Pokorný} and Miroslav {Jícha}",
 title="Implementace Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu v Matlabu",
 annote="Článek představuje implementaci Fialova termofyziologického modelu tepelného komfortu, který je vhodný pro 
vyhodnocení vlivů dynamického a nehomogenního prostředí (např. kabiny dopravních prostředků). V současné 
době patří Fialův model mezi nejpokročilejší v oblasti přenosu tepla vně i uvnitř člověka. Model také umožňuje 
predikovat dynamický tepelný pocit (ukazatel DTS) a jeho originální verze byla s úpravami převzata do komerč-
ních programů zabývajících se přenosem tepla jako např. RadTherm či Theseus-FE. Fialův model jsme imple-
mentovali do Matlabu a otestovali na experimentálních datech dostupných v odborné literatuře. Matematický 
popis modelu vychází z parciálních diferenciálních rovnic popisujících časově proměnné 1D vedení tepla v ži-
vých tkáních. Soustava těchto rovnic byla řešena numericky metodou konečných diferencí.",
 chapter="116579",
 howpublished="print",
 number="4",
 year="2015",
 month="september",
 pages="99--102",
 type="journal article in Scopus"
}