Publication detail

Design of Current-Controlled Current Conveyor Stage With Systematic Current Offset Reduction

ŠOTNER, R. PROKOP, R. JEŘÁBEK, J. KLEDROWETZ, V. FUJCIK, L. DOSTÁL, T.

Original Title

Design of Current-Controlled Current Conveyor Stage With Systematic Current Offset Reduction

Czech Title

Návrh stupně proudem řízeného proudového konvejoru s redukcí systematického offsetu

English Title

Design of Current-Controlled Current Conveyor Stage With Systematic Current Offset Reduction

Type

conference paper

Language

en

Original Abstract

This contribution presents modification of current-controlled current conveyor (CCCII) designed in order to reduce the systematic DC current offset of transfer between X and Z terminal and also an example of practical design including practical guideline and recommendations. Simulations in Cadence Spectre simulator with ON Semiconductor/AMIS I2T100 based on 0.7 um technology CMOS07 were provided for verification of discussed features.

Czech abstract

Tento příspěvek prezentuje modifikaci proudem řízeného proudového konvejoru (CCCII) navrženého tak, aby byl redukován systematický DC proudový offset přenosu mezi X a Z terminály a také příklad praktického návrhu zahrnujícího praktický návrh a doporučení. Simulace v Cadence Spectre simulátoru s technologií ON Semi/AMIS I2T100, konkrétně 0,7 um byly poskytnuty pro účely verifikace diskutovaných vlastností.

English abstract

This contribution presents modification of current-controlled current conveyor (CCCII) designed in order to reduce the systematic DC current offset of transfer between X and Z terminal and also an example of practical design including practical guideline and recommendations. Simulations in Cadence Spectre simulator with ON Semiconductor/AMIS I2T100 based on 0.7 um technology CMOS07 were provided for verification of discussed features.

Keywords

CCCII; CMOS; current conveyor; electronic control; offset reduction

RIV year

2015

Released

08.09.2015

Publisher

Západočeská univerzita v Plzni

Location

Plzeň

ISBN

978-80-261-0385-1

Book

2015 International Conference on Applied Electronics

Pages from

225

Pages to

228

Pages count

4

BibTex


@inproceedings{BUT116181,
 author="Roman {Šotner} and Roman {Prokop} and Jan {Jeřábek} and Vilém {Kledrowetz} and Lukáš {Fujcik} and Tomáš {Dostál}",
 title="Design of Current-Controlled Current Conveyor Stage With Systematic Current Offset Reduction",
 annote="This contribution presents modification of current-controlled current conveyor (CCCII) designed in order to reduce the systematic DC current offset of transfer between X and Z terminal and also an example of practical design including practical guideline and recommendations. Simulations in Cadence Spectre simulator with ON Semiconductor/AMIS I2T100 based on 0.7 um technology CMOS07 were provided for verification of discussed features.",
 address="Západočeská univerzita v Plzni",
 booktitle="2015 International Conference on Applied Electronics",
 chapter="116181",
 howpublished="print",
 institution="Západočeská univerzita v Plzni",
 year="2015",
 month="september",
 pages="225--228",
 publisher="Západočeská univerzita v Plzni",
 type="conference paper"
}