Publication detail

Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot

FIEDLEROVÁ, M. BODNÁROVÁ, L. DROCHYTKA, R. MELICHAR, T.

Original Title

Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot

Czech Title

Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot

Language

cs

Original Abstract

Se stále se zvyšující intenzitou silniční a železniční dopravy se zvyšuje i riziko nehodovosti, což vede ke zvyšování bezpečnostních požadavků v tunelech a podzemních konstrukcích. Požární zkoušky provedené v minulosti ukázaly, že při intenzivním teplotním zatížení betonové konstrukce dochází k přeměně fyzikálně a chemicky vázané vody ve vodní páru, což vede k nárůstu pórového tlaku a následného tzv. explosivního odprýsknutí povrchu u hutného vysokohodnotného betonu (HPC) [3]. Již je známo, že malé množství polypropylenových vláken (PP-vláken) přidávaných do betonové směsi efektivně ovlivňuje vlastnosti betonu proti účinkům požáru a to zvyšováním jeho permeability, ale negativně ovlivňuje jeho zpracovatelnost. Tato problematika zpracovatelnosti by mohla být eliminována snížením dávky vláken. Nová modifikovaná vlákna s vyšším indexem toku taveniny MFI 2500 (Melt Flow Index), patentovaná německou firmou BAUMHÜTER, umožňují snížení dávky na 0,9 kg/m3 oproti vláknům standardním se zachováním stejného účinku.

Czech abstract

Se stále se zvyšující intenzitou silniční a železniční dopravy se zvyšuje i riziko nehodovosti, což vede ke zvyšování bezpečnostních požadavků v tunelech a podzemních konstrukcích. Požární zkoušky provedené v minulosti ukázaly, že při intenzivním teplotním zatížení betonové konstrukce dochází k přeměně fyzikálně a chemicky vázané vody ve vodní páru, což vede k nárůstu pórového tlaku a následného tzv. explosivního odprýsknutí povrchu u hutného vysokohodnotného betonu (HPC) [3]. Již je známo, že malé množství polypropylenových vláken (PP-vláken) přidávaných do betonové směsi efektivně ovlivňuje vlastnosti betonu proti účinkům požáru a to zvyšováním jeho permeability, ale negativně ovlivňuje jeho zpracovatelnost. Tato problematika zpracovatelnosti by mohla být eliminována snížením dávky vláken. Nová modifikovaná vlákna s vyšším indexem toku taveniny MFI 2500 (Melt Flow Index), patentovaná německou firmou BAUMHÜTER, umožňují snížení dávky na 0,9 kg/m3 oproti vláknům standardním se zachováním stejného účinku.

Documents

BibTex


@inproceedings{BUT116097,
  author="Michaela {Dvořáková} and Lenka {Bodnárová} and Rostislav {Drochytka} and Tomáš {Melichar}",
  title="Studium chování betonu s přídavkem modifikovaných polypropylenových vláken za zvýšených teplot",
  annote="Se stále se zvyšující intenzitou silniční a železniční dopravy se zvyšuje i riziko nehodovosti, což vede ke zvyšování bezpečnostních požadavků v tunelech a podzemních konstrukcích. Požární zkoušky provedené v minulosti ukázaly, že při intenzivním teplotním zatížení betonové konstrukce dochází k přeměně fyzikálně a chemicky vázané vody ve vodní páru, což vede k nárůstu pórového tlaku a následného tzv. explosivního odprýsknutí povrchu u hutného vysokohodnotného betonu (HPC) [3]. Již je známo, že malé množství polypropylenových vláken (PP-vláken) přidávaných do betonové směsi efektivně ovlivňuje vlastnosti betonu proti účinkům požáru a to zvyšováním jeho permeability, ale negativně ovlivňuje jeho zpracovatelnost. Tato problematika zpracovatelnosti by mohla být eliminována snížením dávky vláken. Nová modifikovaná vlákna s vyšším indexem toku taveniny MFI 2500 (Melt Flow Index), patentovaná německou firmou BAUMHÜTER, umožňují snížení dávky na 0,9 kg/m3 oproti vláknům standardním se zachováním stejného účinku.",
  booktitle="978-80-214-5205-3",
  chapter="116097",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2015",
  month="june",
  pages="123--127",
  type="conference paper"
}