Publication detail

Návrh plně diferenční filtrační struktury s řiditelným proudovým zesilovačem

Original Title

Návrh plně diferenční filtrační struktury s řiditelným proudovým zesilovačem

Czech Title

Návrh plně diferenční filtrační struktury s řiditelným proudovým zesilovačem

Language

cs

Original Abstract

Přispěvek se zabývá návrhem a analýzou přeladitelného kmitočtového filtru druhého řádu, který pracuje v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally Adjustable Current Amplifier) a také MOTA (Multiple Output Transconductance Amplifier). Článek obsahuje popis navrženého obvodu a výsledky počítačových simulací pro obvod v nediferenční i diferenční variantě. Pro simulaci prvku DACA v navrženém obvodě byly použity čtyři simulační modely s různými vlastnostmi.

Czech abstract

Přispěvek se zabývá návrhem a analýzou přeladitelného kmitočtového filtru druhého řádu, který pracuje v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally Adjustable Current Amplifier) a také MOTA (Multiple Output Transconductance Amplifier). Článek obsahuje popis navrženého obvodu a výsledky počítačových simulací pro obvod v nediferenční i diferenční variantě. Pro simulaci prvku DACA v navrženém obvodě byly použity čtyři simulační modely s různými vlastnostmi.

BibTex


@inproceedings{BUT115896,
 author="Jan {Dvořák}",
 title="Návrh plně diferenční filtrační struktury s řiditelným proudovým zesilovačem",
 annote="Přispěvek se zabývá návrhem a analýzou přeladitelného kmitočtového filtru druhého řádu, který pracuje v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally Adjustable Current Amplifier) a také MOTA (Multiple Output Transconductance Amplifier). Článek obsahuje popis navrženého obvodu a výsledky počítačových simulací pro obvod v nediferenční i diferenční variantě. Pro simulaci prvku DACA v navrženém obvodě byly použity čtyři simulační modely s různými vlastnostmi.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 booktitle="Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015",
 chapter="115896",
 howpublished="online",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 year="2015",
 month="april",
 pages="332--334",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií",
 type="conference paper"
}