Publication detail

Využití odpadního tepla fotovoltaických panelů

Original Title

Využití odpadního tepla fotovoltaických panelů

Czech Title

Využití odpadního tepla fotovoltaických panelů

Language

cs

Original Abstract

Práce se zabývá využitím odpadního tepla z fotovoltaických koncentrátorů pro vyhřívání rodinného domu.

Czech abstract

Práce se zabývá využitím odpadního tepla z fotovoltaických koncentrátorů pro vyhřívání rodinného domu.

BibTex


@inproceedings{BUT115501,
  author="Petr {Vyroubal} and Dominik {Hladký} and Pavla {Šabacká} and Jiří {Maxa} and Jiří {Vaněk}",
  title="Využití odpadního tepla fotovoltaických panelů",
  annote="Práce se zabývá využitím odpadního tepla z fotovoltaických koncentrátorů pro vyhřívání rodinného domu.",
  booktitle="36. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
  chapter="115501",
  howpublished="print",
  year="2015",
  month="may",
  pages="50--53",
  type="conference paper"
}