Publication detail

Automatic segmentation of spine in 3D CT data of oncological patient

JAKUBÍČEK, R. CHMELÍK, J. JAN, J.

Original Title

Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů

Czech Title

Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů

English Title

Automatic segmentation of spine in 3D CT data of oncological patient

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro vymezení oblasti páteře, přesné určení osy páteře a stanovení pozic prvního a posledního obratle. Samotná detekce se skládá z několika kroků. Prvním je nalezení průměrné pozice páteře v ose x a y za použití projekce v Z rovině. Poté je určen průběh páteřní osy pomocí lokálních Z projekcí. Následně dochází k úpravám a eliminaci chybných detekcí. Začátek a konec páteřní osy je nalezen přizpůsobenou filtrací objemových dat s 3D intenzitním modelem sakrální kosti a komplexu obratle C1 a C2 s navazující lebeční kostí. Navržený algoritmus byl testován na databázi 49 vyšetření CT zobrazovací modalitou 26 onkologických pacientů s výsledkem selhání algoritmu pouze v jediném případě

Czech abstract

Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro vymezení oblasti páteře, přesné určení osy páteře a stanovení pozic prvního a posledního obratle. Samotná detekce se skládá z několika kroků. Prvním je nalezení průměrné pozice páteře v ose x a y za použití projekce v Z rovině. Poté je určen průběh páteřní osy pomocí lokálních Z projekcí. Následně dochází k úpravám a eliminaci chybných detekcí. Začátek a konec páteřní osy je nalezen přizpůsobenou filtrací objemových dat s 3D intenzitním modelem sakrální kosti a komplexu obratle C1 a C2 s navazující lebeční kostí. Navržený algoritmus byl testován na databázi 49 vyšetření CT zobrazovací modalitou 26 onkologických pacientů s výsledkem selhání algoritmu pouze v jediném případě

English abstract

This paper deals with desing of an algorithm to defining the area of the spine and precise determination of the axis one.

Keywords

Detection of spine, vertebrae segmentation, 3D CT data analysis

RIV year

2015

Released

24.07.2015

Publisher

NEXSYS, Ltd., Bratislava

Location

Bratislava, Slovak republic

ISBN

978-80-972051-0-2

Book

Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015

Pages from

118

Pages to

127

Pages count

10

BibTex


@inproceedings{BUT115474,
 author="Roman {Jakubíček} and Jiří {Chmelík} and Jiří {Jan}",
 title="Automatická Segmentace páteře v 3D CT Datech Onkologických Pacientů",
 annote="Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro vymezení oblasti páteře, přesné určení osy
páteře a stanovení pozic prvního a posledního obratle. Samotná detekce se skládá z několika kroků.
Prvním je nalezení průměrné pozice páteře v ose x a y za použití projekce v Z rovině. Poté je určen
průběh páteřní osy pomocí lokálních Z projekcí. Následně dochází k úpravám a eliminaci chybných
detekcí. Začátek a konec páteřní osy je nalezen přizpůsobenou filtrací objemových dat s 3D
intenzitním modelem sakrální kosti a komplexu obratle C1 a C2 s navazující lebeční kostí. Navržený
algoritmus byl testován na databázi 49 vyšetření CT zobrazovací modalitou 26 onkologických
pacientů s výsledkem selhání algoritmu pouze v jediném případě",
 address="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 booktitle="Proceedings ISeC 2015 - Interdisciplinary Scientific eConference virtual conference: http://isec2015.eu, July 20 – 24, 2015",
 chapter="115474",
 howpublished="online",
 institution="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 year="2015",
 month="july",
 pages="118--127",
 publisher="NEXSYS, Ltd., Bratislava",
 type="conference paper"
}