Publication detail

Růst buněk linie H441 na modifikovaných želatinových nanovláknech

ŠVACHOVÁ, V. VOJTOVÁ, L. JURTÍKOVÁ, V. HAMPL, A.

Original Title

Růst buněk linie H441 na modifikovaných želatinových nanovláknech

Czech Title

Růst buněk linie H441 na modifikovaných želatinových nanovláknech

Language

cs

Original Abstract

Předložená práce se zabývá přípravou (bio)polymerních nanovláken získaných pomocí technologie Nanospider. Tato nanovlákna jsou biokompatibilní, bioadhezivní, porézní a napodobují strukturu extracelulární matrix tvořící strukturu tkání. Na základě výsledků kultivace linie H441 bylo usuzováno, který z připravených materiálů je nejvhodnější z hlediska své stability, mechanických vlastností a podpory růstu buněk pro budoucí použití v oblasti tkáňového inženýrství.

Czech abstract

Předložená práce se zabývá přípravou (bio)polymerních nanovláken získaných pomocí technologie Nanospider. Tato nanovlákna jsou biokompatibilní, bioadhezivní, porézní a napodobují strukturu extracelulární matrix tvořící strukturu tkání. Na základě výsledků kultivace linie H441 bylo usuzováno, který z připravených materiálů je nejvhodnější z hlediska své stability, mechanických vlastností a podpory růstu buněk pro budoucí použití v oblasti tkáňového inženýrství.

Documents

BibTex


@misc{BUT115309,
  author="Veronika {Pavliňáková} and Veronika {Jurtíková} and Lucy {Vojtová} and Aleš {Hampl}",
  title="Růst buněk linie H441 na modifikovaných želatinových nanovláknech",
  annote="Předložená práce se zabývá přípravou (bio)polymerních nanovláken získaných pomocí technologie Nanospider. Tato nanovlákna jsou biokompatibilní, bioadhezivní, porézní a napodobují strukturu extracelulární matrix tvořící strukturu tkání. Na základě výsledků kultivace linie H441 bylo usuzováno, který z připravených materiálů je nejvhodnější z hlediska své stability, mechanických vlastností a podpory růstu buněk pro budoucí použití v oblasti tkáňového inženýrství.",
  booktitle="Sborník abstrakt",
  chapter="115309",
  howpublished="online",
  year="2015",
  month="april",
  pages="34--34",
  type="abstract"
}