Publication detail

Biodegradabilní elastické polyuretanové filmy pro medicínské aplikace

Original Title

Biodegradabilní elastické polyuretanové filmy pro medicínské aplikace

Czech Title

Biodegradabilní elastické polyuretanové filmy pro medicínské aplikace

Language

cs

Original Abstract

Biodegradabilní a potenciálně bioresorbovatelné polyuretanové (PU) filmy byly syntetizovány „green“ metodou bez použití organického rozpouštědla z hydrofilního polyethylenglykolu (PEG) a hydrofobního polykaprolaktonu (PCL). Vzorky s různým poměrem PEG/PCL byly testovány z hlediska chemických i fyzikálních vlastností. Tahové zkoušky ukázaly, že přítomný PCL ovlivňuje strukturu a tedy i mechanické vlastnosti významně, když je přítomen ve velkém nadbytku (od poměru PEG/PCL=2/8 a více), kdy tažnost houževnatých vzorků dosahovala až 900 %. Testy botnání a hydrolytické degradace ukázaly, že přítomnost PEGu (hydrofilní složky) značně ovlivňuje schopnost materiálu absorbovat vodu, což má následně vliv i na rychlost hydrolytické degradace. Vzorek PU připravený jen z PEGu obsahoval nejvíce absorbované vody (almost 78 %) a kompletně zdegradoval za 5 měsíců. U ostatních vzorků se schopnost absorbce vody i rychlost degradace snižovaly se snižujícím se obsahem PEGu ve vzorku PU. Vzorek PU připravený jen z PCL obsahoval nejmenší množství vody (1.8 ± 0.1 % po jednom dnu) a za období jednoho roku prakticky nezdegradoval. Polyuretany s nastavitelnými vlastnostmi jak mechanickými, tak i hydrolytickými, by mohly být potenciálně využitelné jako bioresorbovatelné elastické materiály aplikovatelné v lidském těle, např. jako cévní štěpy.

Czech abstract

Biodegradabilní a potenciálně bioresorbovatelné polyuretanové (PU) filmy byly syntetizovány „green“ metodou bez použití organického rozpouštědla z hydrofilního polyethylenglykolu (PEG) a hydrofobního polykaprolaktonu (PCL). Vzorky s různým poměrem PEG/PCL byly testovány z hlediska chemických i fyzikálních vlastností. Tahové zkoušky ukázaly, že přítomný PCL ovlivňuje strukturu a tedy i mechanické vlastnosti významně, když je přítomen ve velkém nadbytku (od poměru PEG/PCL=2/8 a více), kdy tažnost houževnatých vzorků dosahovala až 900 %. Testy botnání a hydrolytické degradace ukázaly, že přítomnost PEGu (hydrofilní složky) značně ovlivňuje schopnost materiálu absorbovat vodu, což má následně vliv i na rychlost hydrolytické degradace. Vzorek PU připravený jen z PEGu obsahoval nejvíce absorbované vody (almost 78 %) a kompletně zdegradoval za 5 měsíců. U ostatních vzorků se schopnost absorbce vody i rychlost degradace snižovaly se snižujícím se obsahem PEGu ve vzorku PU. Vzorek PU připravený jen z PCL obsahoval nejmenší množství vody (1.8 ± 0.1 % po jednom dnu) a za období jednoho roku prakticky nezdegradoval. Polyuretany s nastavitelnými vlastnostmi jak mechanickými, tak i hydrolytickými, by mohly být potenciálně využitelné jako bioresorbovatelné elastické materiály aplikovatelné v lidském těle, např. jako cévní štěpy.

BibTex


@misc{BUT115237,
  author="Vojtěch {Kupka} and Lucy {Vojtová} and Josef {Jančář}",
  title="Biodegradabilní elastické polyuretanové filmy pro medicínské aplikace",
  annote="Biodegradabilní a potenciálně bioresorbovatelné polyuretanové (PU) filmy byly syntetizovány „green“ metodou bez použití organického rozpouštědla z hydrofilního polyethylenglykolu (PEG) a hydrofobního polykaprolaktonu (PCL). Vzorky s různým poměrem PEG/PCL byly testovány z hlediska chemických i fyzikálních vlastností. Tahové zkoušky ukázaly, že přítomný PCL ovlivňuje strukturu a tedy i mechanické vlastnosti významně, když je přítomen ve velkém nadbytku (od poměru PEG/PCL=2/8 a více), kdy tažnost houževnatých vzorků dosahovala až 900 %.
Testy botnání a hydrolytické degradace ukázaly, že přítomnost PEGu (hydrofilní složky) značně ovlivňuje schopnost materiálu absorbovat vodu, což má následně vliv i na rychlost hydrolytické degradace. Vzorek PU připravený jen z PEGu obsahoval nejvíce absorbované vody (almost 78 %) a kompletně zdegradoval za 5 měsíců.  U ostatních vzorků se schopnost absorbce vody i rychlost degradace snižovaly se snižujícím se obsahem PEGu ve vzorku PU. Vzorek PU připravený jen z PCL obsahoval nejmenší množství vody (1.8 ± 0.1 % po jednom dnu) a za období jednoho roku prakticky nezdegradoval.
Polyuretany s nastavitelnými vlastnostmi jak mechanickými, tak i hydrolytickými, by mohly být potenciálně využitelné jako bioresorbovatelné elastické materiály aplikovatelné v lidském těle, např. jako cévní štěpy.",
  chapter="115237",
  howpublished="online",
  year="2015",
  month="april",
  pages="22--22",
  type="lecture"
}